Friedrich-Ebert-Stiftung
Zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5

+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091

fes(at)fesprag.cz

Přihlásit newsletter

Jednat uvážlivě

Pražská kancelář Friedrich-Ebert-Stiftung si je vědoma výzev současné pandemie koronaviru. Podporujeme všechna opatření, která přispívají k jejímu zamezení. Uzpůsobili jsme naši práci tak, aby bylo co nejvíce minimalizováno zdravotní riziko pro naše zaměstnance a zaměstnankyně, poskytovatele služeb a partnery. Z tohoto důvodu jsme přesunuli většinu našich plánovaných událostí do virtuální oblasti. Zůstáváme partnerem progresivního společensko-politického dialogu v České republice. Zůstaňte zdraví!

Friedrich-Ebert-Sitftung, zastoupení v České republice

Kancelář Friedrich-Ebert-Stiftung v Praze

Kancelář Friedrich-Ebert-Stiftung v Praze byla otevřena v roce 1990. Cílem naší činnosti v České republice je: podpora demokracie, právního státu, rozvoje aktivní občanské společnosti a přispívat k utváření sociálně spravedlivé společnosti. Zasazujeme se o evropskou myšlenku a podporujeme bilaterální dialog s Německem, jakož i regionální a globální spolupráci. více

Evropa

Evropa

Česká republika zaujímá v rámci evropského diskurzu spíše pasivní roli. Hlavním cílem naší činnosti je proto zapojit do debaty o aktuálních výzvách a dalším směřování evropské integrace české představitele a představitelky politiky, státní správy, vědy a občanské společnosti. více

Práce & Odbory

Práce & Odbory

Výzvy, před kterými v České republice stojí svět práce a odbory, jsou zčásti stejné jako jinde v Evropě – postupující prekarizace práce, změny na trhu práce a v pracovních podmínkách v důsledku digitalizace, přechodu na udržitelný způsob hospodaření a demografických změn i přetrvávající znevýhodnění žen na trhu práce. více

Posílení občanské společnosti

Posílení občanské společnosti

Silná občanská společnost, jasně vyslovené zájmy prostřednictvím spolků a sdružení a konstruktivní debata tvoří důležitý základ stabilní a silné demokracie. Takto to však může fungovat jen v tom případě, že aktéři a aktérky občanské společnosti budou moci participovat na politických debatách. více

Sociální demokracie

Sociální demokracie

Pro rozvoj České republiky směrem k Sociální demokracii jsou důležité především tři oblasti: Zaprvé je důležitý pohled do dějin sociálně-demokratického hnutí k porozumění aktuálním souvislostem. Kromě toho je třeba vyvinout progresivní politické odpovědi na různorodé výzvy současnosti. více

Ženy v české evropské, zahraniční a bezpečnostní politice

O zahraniční, evropské a bezpečnostní politice se na konferencích v České republice hojně diskutuje, přičemž tyto oblasti přitahující pozornost celé Evropské unie také určují agendu pro budoucnost Evropy. I přes velký pokrok, který bylo možné ve společnosti zaznamenat v posledních 30 letech po sametové revoluci, se však bohužel stále potýkáme s několika relikty z minulosti. Paleta diskutovaných témat spojených s evropskou politikou je opravdu široká, nicméně do debaty jsou zapojováni zejména mužští experti. Velmi často se tak stává, že se na dané téma uspořádá tzv. male only, tedy výhradně mužský panel diskutujících.

Skutečnost, že se k těmto tématům zpravidla mohou vyjádřit pouze muži, je nespravedlivá a vede k vyloučení ženských expertních hlasů z celé diskuze. V rámci těchto debat bychom se tak rády zasadily o zvýšení genderové diverzity. více

Akce

02.12.2021 | Akce, Posílení občanské společnosti

Inspirační fórum 2021

Společně s Masarykovou demokratickou akademií jsme opět podpořili doprovodný program Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava "Inspirační…


více

23.11.2021 | Akce, Evropa

Německé politické nadace v České republice a jejich přínos bilaterálním vztahům - panelová diskuse 30. 11. 2021 v 18:00, online

Politické nadace v Německu představují důležité aktéry v oblasti sociálního a demokratického vzdělávání, kteří plní své úkoly nezávisle, na vlastní…


více

23.11.2021 | Akce, Posílení občanské společnosti

Regulace strážců obsahu na internetu - debata u příležitosti českého vydání studie o digitálních platformách

Digitální platformy jako je vyhledávač Google či tržiště Amazon se během krátké doby staly důležitými strážci přístupu k internetovému obsahu. Mají…


více
FES v Česku na Facebooku

FES v Česku na Facebooku

více

IPG Journal

IPG Journal

Das Journal ist eine Debattenplattform der FES für Fragen der internationalen und europäischen Politik. (německy) více

Publikace

Nogarede, Justin

Regulace strážců obsahu na internetu

Nebrat sílu platforem na lehkou váhu
Prag, 2021

Stáhnout publikaci (2 MB, PDF-File)


Eine Gesellschaft - unterschiedliche Lebenswelten

Erkenntnisse einer qualitativen Studie über die Fragmentarisierung der tschechischen Gesellschaft
Prag, 2021

Stáhnout publikaci (450 KB, PDF-File)


Nový růstový model pro země střední Evropy

Jak se vyhnout pasti specializace a využít megatrendy
Prag, 2021

Stáhnout publikaci (2 MB, PDF-File)


FES CONNECT

FES CONNECT

více

IPS Journal

IPS Journal

FES Nachrichtenmagazin zur aktuellen internationalen und europäischen Politik. (anglicky) více

Přihlásit newsletter

Náš e-mailový newsletter Vás pravidelně informuje o aktuálních tématech a akcích, které pořádáme.

Více videí shlédnete na našem kanále

Zpět na začátek