Sociální demokracie

Pro rozvoj České republiky směrem k Sociální demokracii jsou důležité především tři oblasti: Zaprvé je důležitý pohled do dějin sociálně-demokratického hnutí k porozumění aktuálním souvislostem. Kromě toho je třeba vyvinout progresivní politické odpovědi na různorodé výzvy současnosti. A konečně je třeba aktérů a aktérek, kteří a které by mohli působit jako multiplikátoři a multiplikátorky a zasadili se o implementaci takové politiky.  Všem těmto třem oblastem se s našimi projekty věnujeme a podporujeme národní i regionální dialog v tomto směru.

30.12.2014

Čítanka sociální demokracie 1.


28.11.2014

Pražské dialogy Friedrich-Ebert-Stiftung. Sociálně demokratické impulsy. Číslo 3


29.07.2014

Neukončený příběh sociální demokracie


30.06.2014

Pražské dialogy Friedrich-Ebert-Stiftung. Sociálně demokratické impulsy. Číslo 2


30.12.2013

Pražské dialogy Friedrich-Ebert-Stiftung. Sociálně demokratické impulsy. Číslo 1


31.10.2013

Antikomunismus: nekonečný příběh české politiky?

Friedrich-Ebert-Stiftung
Zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5

+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091

fes(at)fesprag.cz

Zpět na začátek