21.10.2021

Jedna společnost - různé světy

Friedrich-Ebert-Stiftung spolu s Masarykovou demokratickou akademií pověřily STEM provedením kvalitativního průzkumu o fragmentaci české společnosti.

Rozhovory s příslušnicemi a příslušníky různých postojových skupin přináší poznatky o tom, v čem se její různé části shodnou a v čem nikoli. Jako jedna z nejzásadnějších dělících linií z rozhovorů vyplývá například hodnocení vývoje před rokem 1989 a po něm. Analýza rozhovorů však usiluje také o to odhalit, jak lidé své odlišné postoje konkrétně zdůvodňují, respektive jaké prožívání současné reality i nedávné minulosti tyto postoje ovlivňuje. Vyjevuje se přitom mimo jiné rozdílné vnímání svobody či naléhavosti sociálních problémů. Publikaci uzavírají doporučení obou think-tanků, co si z výzkumu vzít pro politické, mediální či občanské utváření dění u nás.

Friedrich-Ebert-Stiftung
Vertretung in der Tschechischen Republik

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5

+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091

fes(at)fesprag.cz

Newsletter abonnieren

Newsletter abonnieren!

Unser E-Mail Newsletter informiert Sie regelmäßig zu aktuellen Themen und Veranstaltungen.

nach oben