Tuesday, 05.09.2023 - Debata, Goethe Institut, 18:00

Socialismus s lidskou tváří: Probuzení v Československu v roce 1968 v historickém kontextu. Představení knihy a diskuze

Dne 5. září jsme ve spolupráci s pražským Goethe-Institutem a Masarykovou demokratickou akademií představili sborník "Socialismus s lidskou tváří - Probuzení v Československu v roce 1968 v historickém kontextu", jehož editory jsou Gert Weisskirchen a Peter Brandt.

Gert Weißkirchen

Vladimír Špidla

Kniha osvětluje reformní úsilí roku 1968 v mezinárodní perspektivě. V souladu s tím prezentace knihy nabídla fascinující vhled do událostí Pražského jara a osvětlila jejich význam pro společnost a politiku v dnešní České republice.

Gert Weisskirchen ve své úvodní přednášce nastínil motivaci editorů pro tuto obsáhlou antologii. Hlavním cílem bylo čelit běžné interpretaci Pražského jara širší a otevřenější perspektivou. Tohoto aspektu se pak chopila i diskuse, kterou moderovala Lucie Römer. Podle Weisskirchena se společenské změny - to bylo poučení z Pražského jara - musí opírat o širokou společenskou diskusi.

Novináři Patrik Eichler a Jakub Patočka naopak vyzvali k tomu, aby se motivace tehdejších lidí řádně zhodnotila a neřídila se jen zbožnými přáními současného liberálního mainstreamu. V roce 1968 převládala touha po přestavbě socialistické společnosti, nikoliv po zavedení tržního hospodářství. A to lze pozorovat i v roce 1989. Lidé se samozřejmě dívali na životní úroveň na Západě a z tohoto důvodu požadovali ekonomické reformy. Ve skutečnosti však mělo jít o demokratický sociální stát. Z diskuse jasně vyplynulo, že v dnešní české společnosti je stále velká potřeba diskutovat a vyjasňovat si Pražské jaro 1968 a sametovou revoluci 1989. O to více potěšilo, že Gert Weisskirchen ohlásil vydání další antologie a zároveň propagoval český překlad první knihy.

 

Friedrich-Ebert-Stiftung
Vertretung in der Tschechischen Republik

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5

+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091

prag(at)fes.de

Newsletter abonnieren

Newsletter abonnieren!

Unser E-Mail Newsletter informiert Sie regelmäßig zu aktuellen Themen und Veranstaltungen.