11.05.2017

Strategická autonomie a evropská obrana - Na cestě k evropské armádě?

Dne 11. května se při příležitosti vydání knihy s titulem „Strategic Autonomy and the Defence of Europe – On the Road to a European Army?“ konala expertní diskuze k tématu Společné bezpečnostní a obranné politiky a evropské armády. Tato publikace se zabývá pozicemi všech členských států EU k evropské armádě a nabízí tak obsáhlý přehled k debatě, která se v EU v této souvislosti aktuálně vede. Akce, která se konala na Univerzitě Karlově, se zúčastnili editoři knihy – Hans-Peter Bartels (zmocněnec pro ozbrojené síly Německého spolkového sněmu) a Uwe Optenhögel (ředitel kanceláře FES v Bruselu), autor kapitoly pojednávající o České republice – Miloš Balabán (vedoucí Střediska bezpečnostní politiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy), autoři kapitoly o Slovensku – Samuel Goda a Dušan Fischer (výzkumní pracovníci Slovenské spoločnosti pre zahraničnú politiku), člen Poslanecké sněmovny České republiky a Výboru pro obranu Antonín Seďa a další experti a expertky.

Hans-Peter Bartels představil svoji vizi evropské armády a zdůraznil, že se v tomto kontextu nejedná o „zdvojení“, ale spíše o „provázání“ již existujících ozbrojených sil. Takovýto svazek by měl vést k podstatně efektivnějšímu využití již stávajících armád a Evropě by tak mohl zajistit dobrý obranný systém v době, kdy se požadavky na fungování ozbrojených sil stále mění (armády se v současné době musí vyrovnat hned s dvojím zatížením, je totiž vyžadována nejen kolektivní obrana, ale i nasazení v zahraničí). Miloš Balabán v rámci své prezentace vysvětlil, z jakého důvodu je v České republice na evropskou armádu všeobecně nahlíženo kriticky. Především je to dáno tím, že zde o této problematice neexistuje žádná konkrétní vize. Podobně je na tom podle Gody a Fischera i Slovensko, které se v rámci diskuze o evropské armádě staví spíše do pasivní než spoluurčující role. Kritizován byl také nedostatek expertízy v rámci politických debat.

slider

Friedrich-Ebert-Stiftung
Vertretung in der Tschechischen Republik

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5

+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091

fes(at)fesprag.cz

Newsletter abonnieren

Newsletter abonnieren!

Unser E-Mail Newsletter informiert Sie regelmäßig zu aktuellen Themen und Veranstaltungen.

nach oben