03.05.2023

Vzpomínková a pietní akce k boji o Lidový dům v Chebu 1938

Čeští a němečtí sociální demokraté si minulou sobotu 29. dubna 2023 v Chebu společně se skupinou návštěvníků ze Seligerovy obce připomněli odvážný boj a obhajobu demokracie – i tváří v tvář současným výzvám.

Helena Päßler připomíná historii a její význam v dnešní době

Společná vzpomínková akce před Lidovým domem v Chebu

Na podzim 1938 se museli odvážní demokraté bránit v Lidovém domě v Chebu proti sudetským Němcům, kteří propadli nacismu. Lidový dům v Chebu – v té době sídlo místní sociální demokracie – byl 12. září 1938 napaden a asi stovka sociálních demokratů musela násilný útok odrážet a později byla zachráněna československou policií.

Na vzpomínkové akci na dvoře Lidového domu v Chebu vystoupili Helena Päßler (spolupředsedkyně Seligerovy obce), Daniela Ostrá (místopředsedkyně ČSSD), Matthias Dornhuber (místopředseda bavorské SPD) a Patrik Eichler (ředitel Masarykovy demokratické akademie).

Päßler ve svém vystoupení připomněla zejména historii roku 1938 a přístup k sudetoněmecké menšině v Československé republice a to, jak sociální demokraté již tehdy pracovali na společném utváření státu. Připomněla však také, že mnozí sudetští Němci ve 30. letech 20. století kvůli nedostatku alternativ poslouchali pouze německý rozhlas a německou propagandu a že Sudetoněmecká strana se následně poměrně rychle připojila k ideologii nacistů ve Třetí říši. Příběh odvážných bojovníků v Chebu, kteří se s tehdejším vývojem jednoduše nesmířili, ale postavili se na odpor, může dodat odvahu i dnes, uvedla spolupředsedkyně Seligerovy obce.

Místopředsedkyně ČSSD Daniela Ostrá ve své vzpomínce poukázala na velký význam česko-německých vztahů: V té době (sudeto)němečtí sociální demokraté potřebovali spojence na české straně a později němečtí sociální demokraté podporovali českou stranu při obnově po roce 1990.

Matthias Dornhuber ve svém projevu před bývalým Lidovým domem prohlásil: „Dnes něco dlužíme bojovníkům z roku 1938, kteří bránili demokracii všemi prostředky. Je proto úkolem (sociálně) demokratických sil dnes, stejně jako tehdy, zasadit se o silnou a živou demokracii.“

Také Patrik Eichler tato slova potvrzuje: Česko-německé vztahy a závazek k demokracii, solidaritě a spravedlnosti jsou i dnes důležité. Hodnoty sociální demokracie proto musí obstát i v současných výzvách roku 2023.

Všichni řečníci hovořili před částí výstavy „Čechy neleží u moře“ , která vypráví o útěku a cestách sudetoněmeckých sociálních demokratů a kterou na pietní místo přivezla Seligerova obec.

Po vzpomínkových a pietních slovech vyzval Dr. Thomas Oellermann (Friedrich-Ebert-Stiftung Praha) přítomné účastníky pietního aktu, aby společně položili květiny před Lidový dům

Friedrich-Ebert-Stiftung
Vertretung in der Tschechischen Republik

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5

+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091

prag(at)fes.de

Newsletter abonnieren

Newsletter abonnieren!

Unser E-Mail Newsletter informiert Sie regelmäßig zu aktuellen Themen und Veranstaltungen.