14.04.2022

Den progresivní hospodářské politiky 2022 - Kongres v Berlíně, 30. - 31. května 2022

Zveme Vás na kongres, který pořádá naše německá centrála a kterého se můžete zúčastnit jak prezenčně, tak online. Preferovanou možnost si zvolíte již při registraci.

Tématem kongresu bude nyní často vzývané 'desetiletí modernizace', které bude doprovázeno masivními potřebami investic a výdajů. V důsledku koronavirové pandemie však veřejný dluh v Německu a Evropě narostl na rekordní úroveň. V plné síle se vrátila i otázka války a míru v Evropě. Ekonomické a sociální důsledky budou obrovské. Evropská a světová ekonomika čelí novým nejistotám.

Ptáme se proto:

Jak se vyrovnáme s tlakem na modernizaci v době krize?

Jak vytvoříme spravedlivé rozdělení nákladů a přínosů při transformaci?

Jak vypadá nová hospodářská politika, která čelí nesmírným výzvám?

Jak můžeme zajistit prosperitu a sociální soudržnost?

We are embarking on the frequently invoked “decade of modernisation,” which will be accompanied by massive investment and expenditure needs. In the wake of the Corona pandemic, however, public debt in Germany and Europe has grown to record levels. The question of war and peace in Europe has also returned in full force. The economic and social consequences will be immense. The European and global economy is facing new uncertainties.

Join the discussion live in Berlin or online. Together we want to "think economy further"! 

Friedrich-Ebert-Stiftung
Zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5

+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091

fes(at)fesprag.cz

Přihlásit newsletter

Přihlásit newsletter

Náš e-mailový newsletter Vás pravidelně informuje o aktuálních tématech a akcích, které pořádáme.

Zpět na začátek