21.10.2021

Jedna společnost - různé světy

Friedrich-Ebert-Stiftung spolu s Masarykovou demokratickou akademií pověřily STEM provedením kvalitativního průzkumu o fragmentaci české společnosti.

Rozhovory s příslušnicemi a příslušníky různých postojových skupin přináší poznatky o tom, v čem se její různé části shodnou a v čem nikoli. Jako jedna z nejzásadnějších dělících linií z rozhovorů vyplývá například hodnocení vývoje před rokem 1989 a po něm. Analýza rozhovorů však usiluje také o to odhalit, jak lidé své odlišné postoje konkrétně zdůvodňují, respektive jaké prožívání současné reality i nedávné minulosti tyto postoje ovlivňuje. Vyjevuje se přitom mimo jiné rozdílné vnímání svobody či naléhavosti sociálních problémů. Publikaci uzavírají doporučení obou think-tanků, co si z výzkumu vzít pro politické, mediální či občanské utváření dění u nás.

Friedrich-Ebert-Stiftung
Zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5

+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091

fes(at)fesprag.cz

Přihlásit newsletter

Přihlásit newsletter

Náš e-mailový newsletter Vás pravidelně informuje o aktuálních tématech a akcích, které pořádáme.

Zpět na začátek