16.05.2017

Lidová škola migrace: Velký volební rok v Německu a téma migrace

Dne 16. května se v jihočeském menším městě Tábor konal jeden z diskuzních večerů Lidové školy migrace, kterou pořádá Friedrich-Ebert-Stiftung a Multikulturní centrum Praha. Ve spolupráci s projektem „Globální knihovna“ poskytla k této příležitosti své prostory Městská knihovna v Táboře. Tentokrát byl tématem večera tzv. „supervolební rok“ v Německu, a to samozřejmě v souvislosti s migrací a také s otázkou, do jaké míry mohou výsledky německých voleb ovlivnit Českou republiku.

Thomas Oellermann (zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice) v rozhovoru s Tomášem Samkem (Multikulturní centrum Praha) nejprve objasnil stranicko-politickou situaci v Německu a dále také vysvětlil samotný pojem „supervolební rok“. Thomas Oellermann se zaměřil také na to, jak stále sílící pravicově populistická strana AfD v Německu významně ovlivňuje tamější doposud stabilní politickou scénu. Nastínil také to, do jaké míry může být na letošní volby ve třech spolkových zemích (Sársko, Šlesvicko-Holštýnsko a Severní Porýní- Vestfálsko) nahlíženo jako na jistý indikátor celoněmeckých voleb konaných v září tohoto roku, a to sice v kontextu volebních vítězství strany CDU ve zmíněných zemích. Následně se hovořilo o samotném tématu migrace – např. do jaké míry právě migrace zapříčinila vzestup strany AfD. Dále se debatovalo o tom, proč se česká veřejnost staví k tématu migrace odlišným způsobem než společnost německá. Na závěr byl prostor také pro otázky z publika, které se týkaly mimo jiné na konkrétní zacházení s uprchlíky, např. „Kde jsou ubytováni?“ nebo „Jak je to celé organizováno?“.

Friedrich-Ebert-Stiftung
Zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5

+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091

fes(at)fesprag.cz

Přihlásit newsletter

Přihlásit newsletter

Náš e-mailový newsletter Vás pravidelně informuje o aktuálních tématech a akcích, které pořádáme.

Zpět na začátek