30.05.2017

Migrace a kriminalita - zkušenosti z ČR a z Německa

Kulatý stůl pro odborníky a média se členem zemského sněmu Albrechtem Pallasem

Jaká je situace ohledně kriminality uprchlíků v Německu? To bylo hlavním tématem pražského školení novinářů, které uspořádalo české zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung spolu s Nadací Open Society Foundation Praha, Člověkem v tísni - Program migrace a Konsorciem nevládních organizací pracujících s migranty. Jako přednášející byl pozván člen saského zemského sněmu Albrecht Pallas (za stranu SPD).

Cílem této akce bylo upozornit české novináře na to, že v českých médiích se o tomto tématu často referuje velice jednostranně. Na základě příspěvku Albrechta Pallase bylo jasné, že je nutné se tomuto tématu věnovat velice obezřetně, aby se předešlo různým zevšeobecňujícím závěrům. Pomocí názorných statistik objasnil, že nárůst trestných činů narostl od té doby, co do Německa začal přicházet velký počet uprchlíků. Jen však u zhruba jednoho procenta těchto činů se jednalo o pachatele, kteří se trestného činu dopouštěli opakovaně. A právě však toto jedno procento uprchlíků se dopouští až čtyřiceti procent všech trestných činů spáchaných uprchlíky.

Následně dostali prostor se svými příspěvky i další pozvaní hosté. Dr. Miroslav Scheinost, předseda České kriminologické společnosti a Jan Cibulka, novinář a specialista na datažurnalistiku, dané téma také představili ze své vlastní perspektivy. Na závěr kulatého stolu proběhla diskuse, které se účastnili všichni přítomní novináři.

Friedrich-Ebert-Stiftung
Zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5

+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091

fes(at)fesprag.cz

Přihlásit newsletter

Přihlásit newsletter

Náš e-mailový newsletter Vás pravidelně informuje o aktuálních tématech a akcích, které pořádáme.

Zpět na začátek