18.12.2019

Podpora regionů, posílení demokracie

18. prosince byl na návštěvě Prahy Patrick Dahlemann, náměstek zemské vlády Meklenburska – Předního Pomořanska pro Přední Pomořansko (SPD), které platí za strukturálně znevýhodněný region. S českými experty a expertkami z neziskových organizací, státní zprávy a médií debatoval spolu s ředitelem STEMu Martinem Buchtíkem a Magdalenou Opletalovou z Agentury pro sociální začleňování o problémech periferií a jakými strategiemi se s nimi potýkat, to vše v kontextu bilancování 30 let od změny režimu v České republice a východním Německu.

Friedrich-Ebert-Stiftung
Zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5

+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091

fes(at)fesprag.cz

Přihlásit newsletter

Přihlásit newsletter

Náš e-mailový newsletter Vás pravidelně informuje o aktuálních tématech a akcích, které pořádáme.

Zpět na začátek