19.05.2017

Příčiny, důsledky a možná vyústění současné krize Evropské unie

19. května 2017 se v Praze konalo kolokvium, organizované Evropským hnutím v ČR a Centrem pro sociální a ekonomické strategie FSV UK. Hlavním partnerem bylo Friedrich-Ebert-Stiftung, Zastoupení v ČR, spolupracující organizací Collegium Europaeum FF UK a FLÚ AV ČR s podporou programu EU „Europe for Citizens“.

Cílem kolokvia bylo stimulovat veřejnou rozpravu o krizi Evropské unie a o místě České republiky v jejím zvládání. Hlavní problémové okruhy byly následující:

- Příčiny krizí EU (fiskální, migrační, důvěry občanů, Brexitu, vnějších vztahů) a možnosti jejich simultánního zvládání

- Kulturní a civilizační rozdíly mezi členskými zeměmi EU

- Budoucnost společné měny

- Kapacita strategického rozhodování orgánů EU

- Místo České republiky v budoucí Evropské unii.

Po úvodním vystoupení Aleše Chmelaře se jednání kolokvia soustředilo do dvou panelových diskusí. V první z nich, věnované bezprecedentní krizi EU a cestám jejího zvládání, vystoupili Tanweer Ali, Paul Blokker, Marek Mora, Martin Potůček a Ivo Šlosarčík.

Ve druhém panelu diskutovali Věra Jourová, Vladimír Špidla, Peter Weiss a Daniela von Bethlenfalvy o možnostech orgánů EU, členských zemí a občanů účinně reagovat na výzvy doby. Následovala moderovaná rozprava o ohroženích a příležitostech ČR v EU, které se zúčastnili Petr Hlaváček, Jiří Malý, Aleš Chmelař a Michael Romancov.

Celou zprávu o kolokviu včetně doporučení, které z kolokvia vyplývají, si můžete přečíst pod odkazem níže.

slider

Friedrich-Ebert-Stiftung
Zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5

+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091

fes(at)fesprag.cz

Přihlásit newsletter

Přihlásit newsletter

Náš e-mailový newsletter Vás pravidelně informuje o aktuálních tématech a akcích, které pořádáme.

Zpět na začátek