29.05.2017

Public History – Trendy a budoucnost

„Public History“ je v porovnání s jinými obory ještě stále jedním z novějších trendů v rámci historického výzkumu. A právě na tento obor, který se zabývá historiografií mimo akademický rámec, se dne 29. května 2017 zaměřil workshop, který spolu s Masarykovou demokratickou akademií uspořádalo pražské zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung.

Jako host byla pozvána Etta Grotrian působící na Svobodné univerzitě v Berlíně na katedře „Public History“. Ve svém velice zajímavém příspěvku Etta Grotrian celý koncept „Public History“ nejprve představila - má sloužit k tomu, aby byla historiografie více přístupná široké veřejnosti. Dále objasnila, které formáty je možné k tomuto účelu využívat.

Následně i další hosté z Německa, Rakouska a České republiky představili na workshopu své projekty, které již s konceptem „Public History“ pracují. Hosté se tak mohli vzájemně podělit o své poznatky a zkušenosti, přičemž se Etta Grotrian ujala poradní role. S největší intenzitou se diskutovalo o jednom kontroverzním aspektu „Public History“, a to sice o jednoduchosti použitého jazyka. Na workshopu rezonovala např. následující otázka „Do jaké míry musí být jazyk při užití „Public History“ zjednodušen, aby dokázal zaujmout širokou veřejnost a mládež, ale aby se současně daná historická témata kvůli tomu příliš nebanalizovala?“

Friedrich-Ebert-Stiftung
Zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5

+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091

fes(at)fesprag.cz

Přihlásit newsletter

Přihlásit newsletter

Náš e-mailový newsletter Vás pravidelně informuje o aktuálních tématech a akcích, které pořádáme.

Zpět na začátek