08.07.2019

Zachraňte evropské volby

Zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) v Praze již podruhé zorganizovalo před volbami do Evropského parlamentu řadu workshopů „Zachraňte Evropské volby“. Podnětem byl v různých formátech několik let velice úspěšný projekt FES v Německu. V tomto roce byl v Česku spoluorganizátorem český think tank EUROPEUM.

Šest mladých lektorů a lektorek, kteří se nejdříve zúčastnili jednodenního školení, procestovali různé regiony Česka, aby mohli informovat mladé studenty nejen o aktuálním vývoji v Evropské unii a o nadcházejících volbách do Evropského parlamentu, nýbrž také o historii a institucích EU.

Projektu se zúčastnila nejen gymnázia, ale i obchodní a průmyslové školy s uměleckým, stavebním a technickým zaměřením. Studenti byli na své první volby připraveni, a proto bylo důležité je motivovat k účasti ve volbách a zprostředkovat jim informace k volbám a o úloze Evropského parlamentu.

Interaktivní workshop se skládal ze šesti obsahových částí. V průběhu třech hodin s pomocí různých metod tak studenti získali přehled z následujících tematických oblastí:

1. Demokracie, zásady právního státu a volby

2. Historie EU

3. Puzzle k rozšíření EU, vnější hranice, Schengen, členské státy Evropské měnové unie atd.

4. Legislativa EU s Evropskou komisí, Evropská rada a Evropský parlament

5. Frakce a výbory v Evropském parlamentu

6. Volby do Evropského parlamentu 25. a 26. května 2019

Uspořádáno bylo celkem 15 workshopů na 12 různých školách. Vedle Prahy se konaly workshopy v Liberci, Třebíči, Chocni, Chodově, Vysokém Mýtu, Plzni a Ostravě. Jednoho workshopu se zúčastnilo v průměru 20 studentů.

Zvlášť pozitivně byla studenty hodnocena diskuse k otázkám zásad právního státu, demokracie a důležitosti voleb. Studenti přitom pozitivně hodnotili výměnu vlastních názorů během diskuse. V zásadě se ale většina studentů cítila nedostatečně kompetentní a nedostatečně informována o evropských tématech a o nadcházejících volbách do Evropského parlamentu. Živá diskuse byla rovněž k otázce, zda by se měl snížit volební věk. Během diskuse se vyslovila dokonce většina studentů pro zvýšení volebního věku na 20 let (snížení volebního věku na 16 let, jako je např. v Rakousku, striktně odmítla většina). Vymoženosti EU, jako volný pohyb pracovníků, svoboda pohybu a společná měna, byly studenty vnímány pozitivně.

Friedrich-Ebert-Stiftung
Zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5

+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091

fes(at)fesprag.cz

Přihlásit newsletter

Přihlásit newsletter

Náš e-mailový newsletter Vás pravidelně informuje o aktuálních tématech a akcích, které pořádáme.

Zpět na začátek