Publikace

| Sociální demokracie

Friedrich-Ebert-Stiftung spolu s Masarykovou demokratickou akademií pověřily institut STEM provedením kvantitativně-kvalitativního výzkumu o štěpících…


více

Tuesday, 05.09.2023 - Debatte, Goethe Institut, 18:00 | Sociální demokracie

Dne 5. září 2023 jsme společně s pražským Goethe Institutem a Masarykovou demokratickou akademií představili antologii Socialismus s lidskou tváří…


více

| Komentáře, Publikace

Zapojili jsme se do projektu mapování postojů mladých lidí, kterého se zúčastnilo více našich evropských kanceláří. Rádi upozorňujeme na vzniklou…


více

| Publikace

Na tento rok připadá osmdesáté výročí úmrtí Ludwiga Czecha. Chápeme se ho jako příležitosti vydat v češtině oslavný sborník tohoto nezištného člověka…


více

17.08.2022 | Komentáře, Publikace

The FES in 2021 – dawn of a new era: We have reinvented the FES. A year of shifts and change lies behind us, the likes of which the Foundation has…


více

| Publikace

Představujeme Vám naši novou publikaci s názvem Odvaha, Odpovědnost, Budoucnost.

V tomto sborníku osvětlují němečtí a čeští autoři historii…


více

| Publikace, Evropa, Sociální demokracie

Představujeme Vám studii, která shrnuje závěry ze dvou mezinárodních workshopů k poradenství a jeho roli ve vysokoškolském prostředí, pořádaných…


více

| Publikace, Posílení občanské společnosti

Přinášíme Vám překlad publikace, kterou vydala naše německá centrála a která je analýzou chování velkých firem na internetu.

 


více

22.11.2021 | Komentáře, Evropa, Sociální demokracie

Předkládáme Vám překlad článku, který publikovala naše německá centrála a který pojednává o tom, jakou roli sehrála sociální média v předvolební…


více

27.10.2021 | Komentáře, Evropa

V Německu se v neděli 23. září uskutečnily volby do dolní komory tamního parlamentu zvané Bundestag. V tomto díle bychom se chtěli blíže podívat na…


více

21.10.2021 | Publikace, Sociální demokracie

Friedrich-Ebert-Stiftung spolu s Masarykovou demokratickou akademií pověřily STEM provedením kvalitativního průzkumu o fragmentaci české společnosti.


více

12.10.2021 | Kommentare, Komentáře, Práce & Odbory, Arbeit & Gewerkschaften

Late modern societies face a chronic care shortage. Their populations are ageing, and the traditional assumption that families (and predominantly…


více

23.09.2021 | Publikace, News

Přinášíme Vám překlad studie renomovaného vídeňského think-tanku Vienna Institute for International Economic Studies, kterou jsme představili během…


více

29.06.2021 | Publikace, Práce & Odbory

Přehledová studie má za cíl ukázat na specifika a společenský kontext migrace péče v České republice. Zaměřuje zejména na pracovní podmínky…


více

10.06.2021 | Publikace, Sociální demokracie

V prvním českém překladu On Education & Democracy - 25 Lessons from the Teaching Profession jsou v rámci 25 kapitol vyloženy souvislosti mezi…


více

06.04.2021 | Komentáře, Posílení občanské společnosti

Autor knihy Kapitál v 21. století a profesor École d'économie de Paris v rozhovoru vysvětluje, jak majetek a moc ve společnosti rozdělit rovnoměrněji…


více

25.03.2021 | Komentáře, Práce & Odbory

Článek v naší rubrice březnových odborářských Sond se kriticky zabývá pracovními podmínkami v segmentu platformové práce.


více

25.03.2021 | Komentáře, Posílení občanské společnosti

Podle ekonoma Branka Milanoviće neměla žádná jiná událost v dějinách tak veliký a bezprostřední dopad na všechny vrstvy světové populace. Po…


více

25.03.2021 | Komentáře, Práce & Odbory

Evropská komise na podzim předložila návrh vyzývající unijní státy k zavedení adekvátní hranice minimální mzdy. Cílem je snížit rozdíl mezi průměrnými…


více

| Publikace, Evropa, Posílení občanské společnosti

Minulý rok na podzim, u příležitosti 30 let od sjednocení Německa a 31 let od naší Sametové revoluce, jsme ve spolupráci s Deníkem Referendum vydali…


více

24.03.2021 | Komentáře, Práce & Odbory

Lidé v České republice pracují za nedůstojné mzdy a platy. Výše jejich výdělků hluboce zaostává za evropským průměrem. Jaké má stát nástroje k tomu,…


více

24.03.2021 | Komentáře, Práce & Odbory

Spolkový pracovní soud loni rozhodl, že crowdworker je skutečně zaměstnanec, byť to jeho platforma popírá.


více

17.03.2021 | Kommentare, Komentáře, Práce & Odbory, Arbeit & Gewerkschaften

In Czechia, half of the population doesn’t earn enough to live a decent life. The EU’s current proposals for a European minimum wage won’t change that


více

23.02.2021 | Komentáře, Práce & Odbory

Naše rubrika v únorových Sondách se zabývá velkou zprávou Evropského odborového institutu ETUI o stavu pracovních trhů v Evropské unii "Benchmarking…


více

05.02.2021 | Komentáře, Evropa

Jelikož se Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj zjevně nedokáže vypořádat s daňovými ráji, je to úkol pro Evropskou unii. Nelze dále váhat,…


více

05.02.2021 | Komentáře, Evropa

Krize kolem covidu-19 zápas o vyšší a zejména systematické zdanění nadnárodních korporací znesnadňuje, zároveň mu však přidává na významu.


více

05.02.2021 | Komentáře, Práce & Odbory

Platformové korporace právě v Kalifornii vyhrály bitvu ohledně zařazení svých zaměstnanců mezi „dodavatele“. Směrnice Evropské unie se musí vydat…


více

05.02.2021 | Komentáře, Evropa

V Evropě vzniká nová hranice mezi Západem a Východem. Štěpení není vedeno jen popíráním právního státu ze strany autoritářských režimů, ale také…


více

05.02.2021 | Komentáře, Práce & Odbory

Aby demokracie skutečně fungovala, musí dostat prostor na pracovištích. Participace zaměstnanců na chodu firem totiž prokazatelně vede nejen k lepšímu…


více

05.02.2021 | Komentáře, Evropa, Práce & Odbory

Návrh směrnice o minimální mzdě, který na podzim loňského roku vydala Evropská komise, je klíčovým prvním krokem. Na cestě k sociální Evropě jich však…


více

05.02.2021 | Komentáře, Evropa

V institucích Evropské unie probíhá spor o podobu Společné zemědělské politiky, který spustilo říjnové oslabení politik na ochranu klimatu ze strany…


více

05.02.2021 | Komentáře, Evropa

Evropská unie často mluví o nutnosti provést spravedlivou transformaci společnosti. Potenciál pro rozvoj zelených pracovních míst, energetických…


více

05.02.2021 | Komentáře, Evropa

Evropská unie v současnosti rozhoduje, kam půjdou miliardové investice do ozelenění energetiky. Hlavním tématem politického sporu je otázka, jak…


více

04.02.2021 | Komentáře, Evropa

Daňové války zatím brání Evropské unii dosáhnout shody a zastavit „závod ke dnu“ v oblasti korporátního zdanění.


více

29.01.2021 | Komentáře, Práce & Odbory

Naše rubrika v odborářských Sondách se v lednu zabývá socioekonomickými příčinami příklonu ke spikleneckým teoriím a pravicovému populismu a tím, co v…


více

17.12.2020 | Komentáře, Práce & Odbory

Naše rubrika v prosincových Sondách se věnuje Minimální důstojné mzdě, jejíž výše za rok 2020 byla expertní platformou zveřejněna začátkem měsíce.…


více

14.12.2020 | Publikace, Evropa, Posílení občanské společnosti

Nechali jsme přeložit výstup ze zajímavého výzkumu naší centrály "Hledání ztraceného dialogu".


více

08.12.2020 | Upozorňujeme, Práce & Odbory

Platforma pro minimální důstojnou mzdu, jejíž fungování podporujeme, zveřejnila 8. prosince aktualizaci výše Minimální důstojné mzdy pro rok 2020.…


více

23.11.2020 | Komentáře, Práce & Odbory

Naše rubrika v listopadovém vydání odborářských Sond se věnuje tématu projednávané evropské minimální mzdy.


více

29.10.2020 | Komentáře, Sociální demokracie

Poptávka po bezpečí je aktuálně rozhodujícím motivem voleb. Pokud chtějí sociální demokraté opět vítězit, nechť se podívají na Vídeň.


více

29.10.2020 | Komentáře, Sociální demokracie

Demokratická levice dříve prosazovala nejen sociální spravedlnost, ale také inovativní instituce, které ji garantovaly. Slábne, neboť to pozapomněla.…


více

23.10.2020 | Publikace, Sociální demokracie

Pandemie koronaviru změnila životy nás všech. Zdá, se že v Evropě je virus nyní do jisté míry pod kontrolou, v jiných částech světa ovšem počty stále…


více

23.10.2020 | Publikace, Posílení občanské společnosti

Novým předsedou Labour Party se Keir Starmer stal 4. dubna 2020. Politická strategie právníka profesně se věnujícího lidským právům se nemění už od…


více

22.09.2020 | Publikace, Posílení občanské společnosti, Sociální demokracie

Digitální verzi českého překladu knihy si můžete stáhnout zde a bezplatné tištěné exempláře je možné si objednat na mailu kolegyně Kristýny Dohnalové,…


více

01.08.2020 | Komentáře, Práce & Odbory

Naše rubrika v srpnových odborářských Sondách se věnuje tématu platformové práce: „S ohledem na výhodnost pro pracující je klíčové, zda si na…


více

30.07.2020 | Komentáře, Práce & Odbory

Aktuální vydání odborářských Sond v naší rubrice přináší podnětný rozhovor s Reinerem Hoffmannem, předsedou DGB Bundesvorstand (tedy německé odborové…


více

19.12.2019 | Publikace, Posílení občanské společnosti

19.12.2019 | Publikace, Práce & Odbory

Díky pružné pracovní době, zcela flexibilní pracovní době a home officu lze zaměstnancům poskytnout větší autonomii, čímž tyto flexibilní formy práce…


více

19.11.2019 | Komentáře, Evropa
slider

V období socialistické diktatury měly ženy zpravidla více práv než na západě, dnešní antifeminismus lze chápat jako důsledek antikomunismu, shodly se…


více

18.11.2019 | Komentáře, Evropa

„Bohatí lidé ze Západu si udělali z životního stylu pracující chudiny z Východu šatník,“ kritizuje Agata Pyzik, kterou proslavila kniha Chudí, ale…


více

12.11.2019 | Komentáře, Práce & Odbory

Pro naši listopadovou rubriku v odborářských Sondách píše novinář a klimatický aktivista Josef Patočka o iniciativách tzv. Green New Dealu, jak by…


více

11.11.2019 | Publikace, Sociální demokracie

V mnoha evropských zemích zaznamenaly sociálně demokratické strany v nedávné minulosti obrovské ztráty voličských hlasů. Jak různé sociálně…


více

17.10.2019 | Komentáře, Práce & Odbory

Naše rubrika v odborářských Sondách tentokrát přináší pohled zahraničních odborů na dvě velké výzvy současnosti: klimatickou změnu a stále…


více

18.09.2019 | Komentáře, Práce & Odbory

Naše zářijová rubrika v odborářských Sondách představuje výsledky námi podpořeného unikátního průzkumu k rozšíření tzv. "platformové práce" v ČR: Tato…


více

02.09.2019 | Komentáře, Práce & Odbory

V naší rubrice v srpnových Sondách tentokrát najdete rozhovor se členkami platformy pro minimální důstojnou mzdu, jejíž činnost jsme podpořili.


více

20.08.2019 | Budoucnost automobilového průmyslu, Zukunft der Automobilindustrie, Publikace, Práce & Odbory, Publikation, Arbeit & Gewerkschaften

19.08.2019 | Komentáře, Práce & Odbory, Sociální demokracie

Článek našeho berlínského kolegy Jochena Steinhilbera, který otiskujeme v aktuální vydání odborářských Sond, je příspěvkem do v Německu vedené debaty…


více

27.06.2019 | Publikace, Evropa

Nedávno jsme zveřejnili infografiku věnovanou ženám v zahraniční a obranné politice. Druhou z grafik jsme věnovali ženám v politice evropské. Ženám se…


více

12.06.2019 | Komentáře, Práce & Odbory

V červnovém vydání odborářských Sond přinášíme rozhovor s Christianem Brunkhorstem z IG Metall o výzvách, které pro pracující přináší transformace…


více

09.05.2019 | Publikace, Práce & Odbory

Automobilový průmysl prochází po celém světě řadou významných změn v důsledku globálních megatrendů, jakými jsou urbanizace a klimatické,…


více

30.04.2019 | Publikace, Evropa

24.04.2019 | Publikace, Evropa

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) v Berlíně provedla reprezentativní šetření ve vybraných zemích EU. Podobný průzkum se uskutečnil již v roce 2015 a…


více

12.04.2019 | Komentáře, Práce & Odbory

V dubnovém vydání odborářských Sond přinášíme rozhovor s německou odborářkou a členkou Evropského hospodářského a sociálního výboru Gaby Bischoff,…


více

22.03.2019 | Komentáře, Evropa

Svazování nejdůležitějších evropských bodů sváru do korzetu debaty, která požaduje naprosté přihlášení se k národnímu státu, nebo k evropskému…


více

20.03.2019 | Komentáře, Práce & Odbory

S blížícími se evropskými volbami přinášíme v naší rubrice v odborářských Sondách témata dotýkající se zájmů zaměstnanců na evropské úrovni, tentokrát…


více

11.03.2019 | Publikace, Evropa
slider

V rámci spolupráce s Asociací pro mezinárodní otázky vznikl infografik věnovanou roli žen v české zahraniční, obranné a evropské politice.

Jako…


více

19.02.2019 | Komentáře, Práce & Odbory

V únorovém vydání odborářských Sond přinášíme rozhovor s Anke Thiel, která má u think-tanku německých odborů Hans-Böckler-Stiftung na starosti…


více

25.01.2019 | Komentáře, Práce & Odbory

V naší lednové rubrice v odborářských Sondách píší Josef Patočka a Radek Kubala z hnutí Limity jsme my o spravedlivé transformaci na bezuhlíkovou…


více

04.01.2019 | Publikace, Evropa, Publikation, Europa

17.12.2018 | Komentáře, Práce & Odbory

V naší rubrice v prosincových odborářských Sondách se dočtete o velké listopadové konferenci naší berlínské centrály "Digitální kapitalismus: Všechnu…


více

30.11.2018 | Komentáře, Práce & Odbory

Naše rubrika přibližuje v listopadových Sondách výsledky dvou důležitých německých studií - analýzy německé odborové centrály DGB k rozdělení…


více

06.11.2018 | Publikace, Evropa

Dne 9. října vydala Frakce SPD ve Spolkovém sněmu novou zprávu o současných a budoucích vztazích s Ruskem „Dialog – Důvěra – Bezpečnost: Podmínky a…


více

06.11.2018 | Publikace, Práce & Odbory

Vydali jsme český překlad studie našich kolegů z berlínského oddělení hospodářské a sociální politiky o výzvách pro německý automobilový průmysl. Jsme…


více

18.10.2018 | Komentáře, Práce & Odbory

Naše rubrika v odborářských Sondách se v říjnovém vydání věnuje problematice zkracování pracovní doby: "Stále četnější hlasy všude po Evropě jsou…


více

26.09.2018 | Komentáře, Práce & Odbory

Zářijové vydání naší rubriky v odborářském měsíčníku Sondy informuje o novém sociologické studii podpory pro nacionalistické autoritářství v německých…


více

19.09.2018 | Komentáře, Práce & Odbory

V naší rubrice odborářského měsíčníku Sondy jsme v srpnu vydali shrnutí červnové bruselské konference European Trade Union Institute - ETUI a Evropské…


více

16.07.2018 | Komentáře, Práce & Odbory

Naše rubrika se v červencovém vydání odborářských Sond věnuje stále intenzivněji diskutovanému tématu nepodmíněného základního příjmu: "Debata o…


více

15.06.2018 | Komentáře, Práce & Odbory

Naše rubrika v odborářských Sondách se v červnovém vydání zabývá tím, jaké společenské dopady budou mít přicházející proměny v konstrukci automobilů a…


více

16.05.2018 | Komentáře, Práce & Odbory

Naše rubrika v květnových odborářských Sondách představuje několik aktuálních německých průzkumů a analýz k otázce, odkud se bere politická…


více

14.05.2018 | Publikace, Evropa, Posílení občanské společnosti

17.04.2018 | Komentáře, Práce & Odbory

Naše rubrika se v dubnovém vydání odborářských Sond zabývá sociálními důvody aktuálních politických posunů. Spolupracovnice pražské kanceláře FES…


více

12.03.2018 | Komentáře, Práce & Odbory

Naše rubrika v odborářských Sondách se v jejich březnovém vydání věnuje rozdílnému odměňování žen a mužů. Zařazení tohoto tématu na březen má…


více

13.02.2018 | Publikace, Sociální demokracie

Sebastian Dullien z Vysoké školy technické a ekonomické (Hochschule für Technik und Wirtschaft, HTW) v Berlíně v textu z října 2017 reaguje na…


více

13.02.2018 | Komentáře, Práce & Odbory

V únorových odborářských Sondách si můžete přečíst rozhovor s ředitelkou Anne Seyfferth o naší spolupráci s odbory.


více

15.01.2018 | Komentáře, Práce & Odbory

V lednovém vydání se naše rubrika v odborářských Sondách věnuje představení výsledků průzkumu německých odborů Index dobré práce za rok 2017. Táží se…


více

18.12.2017 | Komentáře, Práce & Odbory

Naše rubrika v odborářských Sondách se v prosinci věnuje genderovému rozměru digitalizace práce - ta totiž dopadá na ženy a muže rozdílně.


více

29.11.2017 | Komentáře, Práce & Odbory

V listopadovém vydání odborářského měsíčníku Sondy Revue se naše rubrika Výzvy současnosti – nový pohled věnuje aktuálnímu požadavku německých…


více

26.10.2017 | Publikace, Evropa, Sociální demokracie

Sborník z konference Prague Social Europe Conference 2017


více

20.10.2017 | Komentáře, Práce & Odbory

Říjnové vydání naší rubriky v odborářském měsíčníku Sondy se věnuje problematice zdanění digitálních platforem. Zatímco debata o tom, zda správně daní…


více

21.09.2017 | Publikace, Evropa

Zahraniční politika bývala tradičně považována za doménu mužů a ženy v ní hrály zřídkakdy významnější roli. Ve světě se situace začíná pomalu měnit a…


více

18.09.2017 | Komentáře, Práce & Odbory

V zářijových odborářských Sondách zveřejňujeme kritický rozhovor s americkým akademikem a publicistou Stevenem Hillem o segmentu digitální ekonomiky,…


více

20.07.2017 | Komentáře, Práce & Odbory

Naše rubrika v červencových odborářských Sondách se věnuje výsledkům reprezentativního šetření německé odborové centrály Index dobré práce ohledně…


více

08.06.2017 | Komentáře, Práce & Odbory

Socioložka a členka rady spolku Idealiste.cz Michaela Hadravová píše pro aktuální Sondy o naší společně s Českomoravskou konfederací odborových svazů…


více

29.05.2017 | Publikace, Evropa
  • Brexit představuje pro Českou republiku jedinečnou příležitost k hlubší reflexi dalšího směřování evropské integrace. Umožňuje jí nastavit priority,…

více

16.05.2017 | Komentáře, Práce & Odbory

Naše rubrika Výzvy současnosti – nový pohled se v květnovém vydání odborářských Sond zabývá nejzajímavějšími závěry konference Prague Social Europe…


více

19.04.2017 | Komentáře, Práce & Odbory

Naše dubnová rubrika v odborářských Sondách představuje hlavní výsledky nedávných mezinárodních studií o práci: Benchmarking Work in Europe, European…


více

22.03.2017 | Publikace, Sociální demokracie

21.03.2017 | Komentáře, Práce & Odbory

Naše březnová rubrika "Výzvy současnosti - nový pohled" v odborářském měsíčníku Sondy se věnuje německému systému spolurozhodování v podnicích.


více

21.03.2017 | Publikace, Sociální demokracie

Multikulturní centrum Praha se již léta věnuje virtuálnímu plánu města Prahy, který mapuje zdejší multikulturní charakter. Ve spolupráci s pražskou…


více

13.02.2017 | Komentáře, Práce & Odbory

Naše únorová rubrika o odborářských Sondách se věnuje tématu mezd a sociálního zabezpečení pro lidi přijímající jednotlivé drobné zakázky přes…


více

01.02.2017 | Publikace, Sociální demokracie

24.01.2017 | Publikace, Sociální demokracie

18.01.2017 | Komentáře, Práce & Odbory

V lednovém vydání odborářských Sond přinášíme překlad shrnutí Bílé knihy Práce 4.0 Spolkového ministerstva práce a sociálních věcí. Zajímavá je jak…


více

06.01.2017 | Publikace, Archiv Pražské dialogy, Sociální demokracie

22.12.2016 | Publikace, Sociální demokracie, Publikation, Soziale Demokratie

22.12.2016 | Publikace, Sociální demokracie, Publikation, Soziale Demokratie

21.12.2016 | Komentáře, Práce & Odbory

V naší prosincové rubrice odborářských Sond představujeme výsledky dvou zahraničních studií - evropského výzkumu o tom, jak rozšířená již je zakázková…


více

11.12.2016 | Publikace, Práce & Odbory

01.11.2016 | Publikace, Práce & Odbory

01.11.2016 | Komentáře, Práce & Odbory

Naše rubrika Výzvy současnosti - nový pohled v odborářských Sondách se v listopadovém vydání věnuje algoritmům. Ty čím dál častěji analyzují…


více

31.10.2016 | Publikace, Evropa

01.10.2016 | Komentáře, Práce & Odbory

Říjnové vydání v měsíčníku Sondy: Podnikatelé, odbory a ekologové společně - Vítr do plachet českého průmyslu


více

22.09.2016 | Publikace

01.09.2016 | Komentáře, Práce & Odbory

V zářijovém vydání naší rubriky v odborářském měsíčníku Sondy se zabýváme situací lidí plnících jednotlivé drobné zakázky zprostředkované přes…


více

30.08.2016 | Komentáře, Práce & Odbory

Srpnové vydání rubriky "Výzvy současnosti - nový pohled" v odborářských Sondách se věnuje genderovému rozměru digitalizace. Yvonne Lott z think-tanku…


více

30.07.2016 | Komentáře, Práce & Odbory

Červencové vydání naší rubriky v odborářském měsíčníku Sondy se zabývá vzestupem nejisté práce. Příspěvek je od bývalého amerického ministra práce a…


více

30.06.2016 | Komentáře, Práce & Odbory

Červnové vydání odborářských Sond přibližuje německou veřejnou diskuzi k tématu budoucnosti práce, kterou podnítilo minulý rok vydáním Zelené knihy…


více

30.05.2016 | Komentáře, Práce & Odbory

Naše rubrika v odborářském měsíčníku Sondy se v květnu zabývá právem zaměstnaných na nezastižitelnost - tématem v kontextu debat o regulaci práce z…


více

29.04.2016 | Komentáře, Práce & Odbory

Dubnové vydání odborového měsíčníku Sondy se věnuje tématu uberizace práce. Nedávný průzkum think-tanku Foundation for European Progressive Studies…


více

30.03.2016 | Komentáře, Práce & Odbory

Indikátor kvality pracovního života v České republice v březnovém vydání odborového měsíčníku Sondy 


více

29.01.2016 | Komentáře, Práce & Odbory

Naše rubrika "Výzvy současnosti - nový pohled" v lednovém vydání odborářského měsíčníku Sondy se věnuje fenoménu Big Data ve světě práce: "Digitální…


více

30.11.2015 | Publikace, Archiv Pražské dialogy, Sociální demokracie

29.06.2015 | Publikace, Archiv Pražské dialogy, Sociální demokracie

29.04.2015 | Publikace, Sociální demokracie

27.02.2015 | Publikace, Archiv Pražské dialogy, Sociální demokracie

30.12.2014 | Publikace, Sociální demokracie

28.11.2014 | Publikace, Archiv Pražské dialogy, Sociální demokracie

29.07.2014 | Publikace, Sociální demokracie

30.06.2014 | Publikace, Archiv Pražské dialogy, Sociální demokracie

30.12.2013 | Publikace, Archiv Pražské dialogy, Sociální demokracie

31.10.2013 | Publikace, Sociální demokracie

30.07.2013 | Publikace, Evropa

29.03.2013 | Publikace, Evropa

29.03.2013 | Publikace, Práce & Odbory

Friedrich-Ebert-Stiftung
Zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5

+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091

prag(at)fes.de

Přihlásit newsletter

Akce