Publikace (DIGBIB)

Janning, Josef

Institucionální reforma EU po summitu v Laekenu - problémy, perspektivy

stav diskusí o refomě institucí Evropské unie, úkoly, tematika a perspektivy Konventu ; na okraj kulatého stolu s Josefem Janningem pořádaného Friedrich-Ebert-Stiftung 16. května 2002 v Praze
Bonn, 2003

Stáhnout publikaci (930 KB, PDF-File)


Banse, Martin

Financování politik EU v letech 2004 - 2006 a tlak rozšíření

dopady zemědělské a strukturální politiky na rozpočet EU a kandidátské země ; na okraj kulatého stolu s Dr. Martinem Bansem pořádaného Friedrich-Ebert-Stiftung 24. dubna 2002 v Praze
Bonn, 2003

Stáhnout publikaci (1880 KB, PDF-File)


Altmann, Franz-Lothar

Blíží se big bang?

Pokrok kandidátských zemí v hodnocení Evropské komise 2001 ; na okraj kulatého stolu s Dr. Franz-Lotharem Altmannem pořádaného Friedrich-Ebert-Stiftung 22. listopadu 2001 v Praze
Bonn, 2003

Stáhnout publikaci (1480 KB, PDF-File)


Rupp, Michael A.

Kandidátské země z pohledu Evropského Parlamentu

připravenost kandidátů na vstup do EU očima rezolucí a z pozic frakcí EP ; na okraj kulatého stolu s Dr. Michaelem A. Ruppem pořádaného Friedrich-Ebert-Stiftung 7. prosince 2001 v Praze
Bonn, 2003

Stáhnout publikaci (1360 KB, PDF-File)


Nové bezpećnostní prostředí po 11 září a Evropská Unie

dopad na Českou Republiku
Bonn, 2003

Stáhnout publikaci (2000 KB, PDF-File)


Delaneyová, Stephanie; Cotterill, Colin

Psychosociálna rehabilitácia detí vystavených komerčnemu sexuálnemu vykorisťovaniu

Bonn, 2003

Stáhnout publikaci (12220 KB, PDF-File)


Spolková Republika Německo v evropské integraci

sborník ze semináře Hradec Králové, 4.4.2002
Bonn, 2003

Stáhnout publikaci (2990 KB, PDF-File)


Domácí násilí

Bonn, 2003

Stáhnout publikaci (4080 KB, PDF-File)


Komerční sexuální zneužívání dětí v České republice

sborník z konference pořádané organizacemi Friedrich-Ebert-Stiftung, La Strada, Karo e Enya ve dnech 6.-7. listopadu 2001 = Commercial sexual exploitation of children in the Czech Republic
Bonn, 2003

Stáhnout publikaci (4570 KB, PDF-File)


Kubínková, Marcela; Zrutský, Jaromír; Samek, Vít

Sebeobrana zaměstnance, aneb jak přežít v zaměstnání

Bonn, 2003

Stáhnout publikaci (7880 KB, PDF-File)


Lippert, Barbara

Před branou Evropské Unie - před rozhodující diferenciací?

Problémové kapitoly přístupových negociací v kontextu reforem EU ; na okraj kulatého stolu s Dr. Barbarou Lippertovou pořádaného Friedrich-Ebert-Stiftung 4. října 2001 v Praze
Bonn, 2003

Stáhnout publikaci (1570 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5

+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091

fes(at)fesprag.cz

Akce

Zpět na začátek