Friedrich-Ebert-Stiftung
Zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5

+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091

fes(at)fesprag.cz

Přihlásit newsletter

Mír a solidarita - jde o vše!

Jako zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice sledujeme válku na Ukrajině s velkým znepokojením. Co možná nejdůrazněji odsuzujeme agresi, kterou prezident Putin rozpoutal proti sousednímu státu, a přidáváme se k výzvám, aby své vojsko stáhl. Proto podporujeme všechna opatření Evropské unie a transatlantických partnerů k ukončení této války. Ve 21. století nesmí být v Evropě pro války místo. Velké výzvy naší doby lze řešit pouze prostřednictvím mírového dialogu. Mír je stěžejní hodnotou, o kterou se sociální demokracie zasazuje již více než 160 let. Jako zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice se tomuto principu cítíme zavázáni také a na jeho prosazení budeme s našimi českými partnerskými organizacemi pracovat.

Cítíme jednoznačnou solidaritu s lidmi postiženými válečnými hrůzami na Ukrajině. Tato solidarita patří také lidem, kteří utíkají před agresí. Chceme přispět k tomu, abychom utrpení těchto lidí zmírnili.

Kancelář Friedrich-Ebert-Stiftung v Praze

Kancelář Friedrich-Ebert-Stiftung v Praze byla otevřena v roce 1990. Cílem naší činnosti v České republice je: podpora demokracie, právního státu, rozvoje aktivní občanské společnosti a přispívat k utváření sociálně spravedlivé společnosti. Zasazujeme se o evropskou myšlenku a podporujeme bilaterální dialog s Německem, jakož i regionální a globální spolupráci. více

Evropa

Evropa

Česká republika zaujímá v rámci evropského diskurzu spíše pasivní roli. Hlavním cílem naší činnosti je proto zapojit do debaty o aktuálních výzvách a dalším směřování evropské integrace české představitele a představitelky politiky, státní správy, vědy a občanské společnosti. více

Práce & Odbory

Práce & Odbory

Výzvy, před kterými v České republice stojí svět práce a odbory, jsou zčásti stejné jako jinde v Evropě – postupující prekarizace práce, změny na trhu práce a v pracovních podmínkách v důsledku digitalizace, přechodu na udržitelný způsob hospodaření a demografických změn i přetrvávající znevýhodnění žen na trhu práce. více

Posílení občanské společnosti

Posílení občanské společnosti

Silná občanská společnost, jasně vyslovené zájmy prostřednictvím spolků a sdružení a konstruktivní debata tvoří důležitý základ stabilní a silné demokracie. Takto to však může fungovat jen v tom případě, že aktéři a aktérky občanské společnosti budou moci participovat na politických debatách. více

Sociální demokracie

Sociální demokracie

Pro rozvoj České republiky směrem k Sociální demokracii jsou důležité především tři oblasti: Zaprvé je důležitý pohled do dějin sociálně-demokratického hnutí k porozumění aktuálním souvislostem. Kromě toho je třeba vyvinout progresivní politické odpovědi na různorodé výzvy současnosti. více

Ženy v české evropské, zahraniční a bezpečnostní politice

O zahraniční, evropské a bezpečnostní politice se na konferencích v České republice hojně diskutuje, přičemž tyto oblasti přitahující pozornost celé Evropské unie také určují agendu pro budoucnost Evropy. I přes velký pokrok, který bylo možné ve společnosti zaznamenat v posledních 30 letech po sametové revoluci, se však bohužel stále potýkáme s několika relikty z minulosti. Paleta diskutovaných témat spojených s evropskou politikou je opravdu široká, nicméně do debaty jsou zapojováni zejména mužští experti. Velmi často se tak stává, že se na dané téma uspořádá tzv. male only, tedy výhradně mužský panel diskutujících.

Skutečnost, že se k těmto tématům zpravidla mohou vyjádřit pouze muži, je nespravedlivá a vede k vyloučení ženských expertních hlasů z celé diskuze. V rámci těchto debat bychom se tak rády zasadily o zvýšení genderové diverzity. více

Akce

Tuesday, 26.09.2023 - Prostor39 | Akce, Práce & Odbory

Ve spolupráci s ČMKOS pořádáme 26. září od 18 hodin v žižkovském Prostoru39 druhou z cyklu debat o aktuálních otázkách trhu práce a souvisejících…


více

Wednesday, 13.09.2023 - Industra Brno | Akce, Sociální demokracie

Divadelní adaptace politického eseje Falešní přátelé obyčejných lidí od rakouského publicisty Roberta Misika, jejíž vznik jsme podpořili, bude na…


více

Tuesday, 05.09.2023 - Debata, Goethe Institut, 18:00 | Akce, Sociální demokracie

Dne 5. září jsme ve spolupráci s pražským Goethe-Institutem a Masarykovou demokratickou akademií představili sborník "Socialismus s lidskou tváří -…


více

IPG Journal

IPG Journal

Das Journal ist eine Debattenplattform der FES für Fragen der internationalen und europäischen Politik. (německy) více

Publikace

Ludwig Czech

Ludwig Czech

ze života demokrata ; aus dem Leben eines Demokraten
Prag, 2022

Stáhnout publikaci (5,4 MB, PDF-File)


Youth study Czechia

Jungwirth, Matěj; Kratochvíl, Martin; Buchtík, Martin

Youth study Czechia

2021 ; Secure presence, challenging future
Bonn, 2022

Stáhnout publikaci (4 MB, PDF-File)


Česká mládež v roce 2021

Jungwirth, Matěj; Kratochvíl, Martin; Buchtík, Martin

Česká mládež v roce 2021

2021 ; Bezpečná přítomnost, náročná budoucnost
Bonn, 2022

Stáhnout publikaci (3,2 MB PDF-File)


IPS Journal

IPS Journal

FES Nachrichtenmagazin zur aktuellen internationalen und europäischen Politik. (anglicky) více

Přihlásit newsletter

Náš e-mailový newsletter Vás pravidelně informuje o aktuálních tématech a akcích, které pořádáme.

Více videí shlédnete na našem kanále

Zpět na začátek