Budoucnost práce v automobilovém průmyslu ve střední a východní Evropě

Automobilový průmysl prochází transformací. Změna klimatu a s tím spojená dekarbonizace dopravy, nové obchodní modely a digitalizace na evropský automobilový průmysl vyvolávají zvyšující se tlak. To má dopady i na zaměstnance. FES v Praze v rámci regionálního projektu tyto dopady analyzovala v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku.

Změny v automobilovém průmyslu

Automobilový průmysl má obrovský ekonomický význam pro země Visegrádu a Rumunsko. Kromě toho zaměstnává mnoho tisíců lidí. Tlak na na tento sektor roste: digitalizací, novými formami využití a vyššími ekologickými standardy. Čína a Silicon Valley silně tlačí na mezinárodní trh. Také přísnější cíle emisí CO2, které byly nedávno přijaty na evropské úrovni, nutí výrobce automobilů jednat. Totéž platí pro dodavatele. Vzhledem k závislosti automobilového průmyslu ve střední a východní Evropě na zahraničním kapitálu jsou tyto země ve dvojnásobně obtížnější pozici, protože strategická rozhodnutí, například ta, kde budou vyráběny nové produkty, přijímají mateřské společnosti v západní Evropě.

Tlak přes megatrendy

Tlak na změnu je způsoben především čtyřmi megatrendy: digitalizace, urbanizace, udržitelnost a individualizace. Kromě toho se k tomu přidávají technologické inovace, které způsobují rychlé změny v automobilovém průmyslu: Elektromotor dříve nebo později nahradí spalovací motor. Evropský automobilový průmysl musí obstát v celosvětové konkurenci Číny a Silicon Valley. To vyžaduje zcela nové myšlení: Obchodní model budoucnosti se nezaměřuje pouze na auto, ale na celkovou mobilitu.

Strategie pro budoucnost

Transformace mobility bude tak hluboká, že nová regulace automobilového sektoru a interní změny ve firmách samy nebudou stačit. K tomu musí politika, společnost, odbory i zákazníci začít společně nově jednat. Jen tak může být zásadní transformace automobilového průmyslu úspěšná. Za tímto účelem je důležité zapojit všechny zúčastněné strany.

Regionální projekt FES

V roce 2018 iniciovala FES v Praze projekt, který k tomuto tématu přistupuje z regionálního hlediska. Prvním krokem byl překlad německé studie FES „Budoucnost německého automobilového průmyslu. Transformace katastrofou nebo řízená?“ do rumunštiny a češtiny a diskuse tématu ve skupině odborníků. V dalším kroku byly zpracovány čtyři studie (ze zemí: Česko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko), aby zanalyzovaly dopady transformace na zaměstnanost v daném regionu a zpracovaly doporučené postupy. Studie poukazují na společné charakteristiky zemí, které vyplývají z jejich postavení jako integrované periferie, jakož i na pro danou zemi specifické rozdíly. Je zřejmé, že transformace bude mít vliv na automobilový průmysl ve střední a východní Evropě, který se na to musí připravit. Na regionálním workshopu v Praze v květnu 2019 byly studie prezentovány a diskutovány se zástupci odborů ze všech čtyř zemí.

Přehled publikací:

20.08.2019

The future of employment in the car sector. Four country perspectives from Central and Eastern Europe


06.06.2019

Budoucnost automobilového průmyslu. Výzvy pro zaměstnanost v České republice


06.06.2019

Budúcnosť pracujúcich v automobilovom priemysle na Slovensku


06.06.2019

Industria auto, încotro? Tendinţe globale, perspective periferice


06.06.2019

Budoucnost německého automobilového průmyslu. Transformace katastrofou nebo transformace řízená?


04.06.2019

Viitorul industriei autovehiculelor. Transformarea prin eşec sau prin proiectare?


04.06.2019

The Future of the German Automotive Industry. Transformation by disaster or by design?


04.06.2019

Die Zukunft der deutschen Automobilindustrie. Transformation by Disaster oder by Design?

Friedrich-Ebert-Stiftung
Zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5

+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091

fes(at)fesprag.cz

Zpět na začátek