Budoucnost práce v automobilovém průmyslu ve střední a východní Evropě

Automobilový průmysl prochází transformací. Změna klimatu a s tím spojená dekarbonizace dopravy, nové obchodní modely a digitalizace na evropský automobilový průmysl vyvolávají zvyšující se tlak. To má dopady i na zaměstnance. FES v Praze v rámci regionálního projektu tyto dopady analyzovala v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku.

Změny v automobilovém průmyslu

Automobilový průmysl má obrovský ekonomický význam pro země Visegrádu a Rumunsko. Kromě toho zaměstnává mnoho tisíců lidí. Tlak na na tento sektor roste: digitalizací, novými formami využití a vyššími ekologickými standardy. Čína a Silicon Valley silně tlačí na mezinárodní trh. Také přísnější cíle emisí CO2, které byly nedávno přijaty na evropské úrovni, nutí výrobce automobilů jednat. Totéž platí pro dodavatele. Vzhledem k závislosti automobilového průmyslu ve střední a východní Evropě na zahraničním kapitálu jsou tyto země ve dvojnásobně obtížnější pozici, protože strategická rozhodnutí, například ta, kde budou vyráběny nové produkty, přijímají mateřské společnosti v západní Evropě.

Tlak přes megatrendy

Tlak na změnu je způsoben především čtyřmi megatrendy: digitalizace, urbanizace, udržitelnost a individualizace. Kromě toho se k tomu přidávají technologické inovace, které způsobují rychlé změny v automobilovém průmyslu: Elektromotor dříve nebo později nahradí spalovací motor. Evropský automobilový průmysl musí obstát v celosvětové konkurenci Číny a Silicon Valley. To vyžaduje zcela nové myšlení: Obchodní model budoucnosti se nezaměřuje pouze na auto, ale na celkovou mobilitu.

Strategie pro budoucnost

Transformace mobility bude tak hluboká, že nová regulace automobilového sektoru a interní změny ve firmách samy nebudou stačit. K tomu musí politika, společnost, odbory i zákazníci začít společně nově jednat. Jen tak může být zásadní transformace automobilového průmyslu úspěšná. Za tímto účelem je důležité zapojit všechny zúčastněné strany.

Regionální projekt FES

V roce 2018 iniciovala FES v Praze projekt, který k tomuto tématu přistupuje z regionálního hlediska. Prvním krokem byl překlad německé studie FES „Budoucnost německého automobilového průmyslu. Transformace katastrofou nebo řízená?“ do rumunštiny a češtiny a diskuse tématu ve skupině odborníků. V dalším kroku byly zpracovány čtyři studie (ze zemí: Česko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko), aby zanalyzovaly dopady transformace na zaměstnanost v daném regionu a zpracovaly doporučené postupy. Studie poukazují na společné charakteristiky zemí, které vyplývají z jejich postavení jako integrované periferie, jakož i na pro danou zemi specifické rozdíly. Je zřejmé, že transformace bude mít vliv na automobilový průmysl ve střední a východní Evropě, který se na to musí připravit. Na regionálním workshopu v Praze v květnu 2019 byly studie prezentovány a diskutovány se zástupci odborů ze všech čtyř zemí.

Přehled publikací:

| Budoucnost automobilového průmyslu, Zukunft der Automobilindustrie, Kommentare, Komentáře, News

The economies of Central Eastern Europe are heavily dependent on the automotive sector. The transition to e-mobility is changing the value chains.…


více

20.08.2019 | Budoucnost automobilového průmyslu, Zukunft der Automobilindustrie, Publikace, Práce & Odbory, Publikation, Arbeit & Gewerkschaften

06.06.2019 | Budoucnost automobilového průmyslu, Zukunft der Automobilindustrie

06.06.2019 | Budoucnost automobilového průmyslu, Zukunft der Automobilindustrie

06.06.2019 | Budoucnost automobilového průmyslu, Zukunft der Automobilindustrie

06.06.2019 | Budoucnost automobilového průmyslu, Zukunft der Automobilindustrie

04.06.2019 | Budoucnost automobilového průmyslu, Zukunft der Automobilindustrie

04.06.2019 | Budoucnost automobilového průmyslu, Zukunft der Automobilindustrie

04.06.2019 | Budoucnost automobilového průmyslu, Zukunft der Automobilindustrie

Friedrich-Ebert-Stiftung
Zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5

+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091

prag(at)fes.de

Přihlásit newsletter