06.06.2023

90 let SOPADE – Poslankyně Spolkového sněmu a spolupředsedkyně SPD Saskia Esken navštívila Prahu

Pohled do minulosti i budoucnosti upřela Saskia Esken minulý týden během své návštěvy Prahy. Tato politička je od roku 2013 poslankyní německého Spolkového sněmu a od roku 2019 vede Sociálnědemokratickou stranu Německa (SPD) jako jedna ze dvou předsedů.

Nyní byla Esken poprvé v Praze a využila této příležitosti také k návštěvě a objevování vlastních kořenů: Před příjezdem do Prahy navštívila tato německá politička Cheb, protože v okolí žila její matka, která se později jako jedna z vyhnaných sudetských Němců ocitla na jihu Německa. Do české metropole však spolupředsedkyni SPD nepřivedly jen její české kořeny, ale především jedno důležité datum: v roce 1933 – tedy před 90 lety – se v pražském Karlíně ustanovilo předsednictvo Sociálnědemokratické strany Německa v exilu – SOPADE.

Když nacisté v Německu zvýšili tlak na politické odpůrce, byli sociální demokraté zatýkáni a pronásledováni. V roce 1933 byla sociálnědemokratická strana dokonce zakázána a část vedení byla nucena odejít do pražského exilu, aby stranu zachránila a pokračovala v boji za vlastní hodnoty. Z Prahy (a od roku 1938 z Paříže a později z Londýna) byly šířeny protinacistické publikace a udržovány kontakty se spřízněnci. Členové SOPADE pak po druhé světové válce obnovili SPD v její současné podobě.

První dopoledne návštěvy Esken se neslo ve znamení vzpomínky na pražský exil. Společně s Thomasem Oellermannem, vědeckým pracovníkem Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice, si toto za letního počasí v centru Prahy upomínali na místech, kde se odehrávaly části historie pražského exilu, ale i mnohé další důležité události boje za demokracii. Prohlídka se zastavila mimo jiné u budovy bývalých odborů se sídlem Sociálnědemokratické pomoci uprchlíkům, na Národní – místě protestu 17. listopadu 1989–a u pomníku Jana Palacha.

Saskia Esken obdivovala také odvahu lidí z Českého rozhlasu, kteří se zasloužili o boj za demokracii a sebeurčení a proti fašismu a nacismu. V samotném domě rozhlasu vedl rozhovor s touto německou političkou  Till Janzer (novinář Radio Prag).

Veřejná akce „Sociálnědemokratická politika v těžkých časech – poučení z historie, aktuální úkoly“.

Saskia Esken a čeští přátelé sociální demokracie si za účasti asi 50 hostů připomněli společnou minulost a budoucnost.

Po úvodním slovu Jörga Bergstermanna, vedoucího kanceláře Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice, promluvila Saskia Esken k přátelům, příznivcům z minulosti, současnosti i budoucnosti. Ve svém projevu připomněla historii SPD a SOPADE a poděkovala za odvahu a nasazení českých demokratů pro německé uprchlíky. Esken také zdůraznila poučení, které si lze z historie vzít, protože i dnes je důležité společně čelit nepřátelům demokracie a pravicovým tendencím – a to i v digitálním prostoru. Pro Saskii Esken, která v Německu působí jako politička v oblasti vzdělávání a dlouhou dobu byla aktivní v radě rodičů, hraje důležitou roli vzdělávání. Dobré vzdělání, dobré školy, spravedlnost ve vzdělávání a rovné příležitosti pomáhají mladým lidem, aby se z nich stali demokratičtí a aktivní občané.

„Jejich odkaz je naším závazkem,“ poděkovala politička SPD exilovým sociálním demokratům a formulovala tak i jasný úkol do budoucna. O večeru se Saskií Esken a vzpomínkové akci informoval také Deutschlandfunk v příspěvku 90 let německé sociálnědemokratické strany v exilu v Praze.

V následné panelové diskusi s Radkou Šustrovou (historička) a Michalem Šmardou (předseda ČSSD), kterou moderoval Patrik Eichler (ředitel Masarykovy demokratické akademie, MDA), se debata zaměřila na současnou situaci a budoucnost sociální demokracie v České republice a v Německu. Jak může vypadat sociálnědemokratická politika v době krize? Jak se můžeme poučit z chyb, které jsme udělali v minulosti? Šmarda a Esken zdůraznili společnou vizi sociálně spravedlivé politiky, která musí v době krize čelit populistické rétorice a pravicovým tendencím. 

Hosté z řad politiků a občanské společnosti pokračovali ve výměně názorů také v diskusích navazujících na společnou večerní akci, aby v minulosti našli poučení pro současnost.

Společně hledět vpřed

Druhý den návštěvy české metropole hovořila Saskia Esken s Josefem Středulou, předsedou Českého odborového svazu (ČMKOS), o výzvách sociální politiky a politiky trhu práce v České republice. Poté byla na programu návštěva česko-německého Gymnázia Thomase Manna. Společně s ředitelkou školy Zuzanou Svobodovou a Martinem Dzingelem (prezidentem Shromáždění německých spolků v ČR) diskutovala politička o konkrétních problémech a situaci německé a české vzdělávací politiky a poté odpovídala na dotazy žáků. Esken hovořila o německém vzdělávacím systému a odpovídala na otázky ohledně rovných příležitostí. Kromě toho mladé lidi, kteří se chystají ukončit školní docházku, zajímalo, proč se Saskia Esken stala političkou.

Tento povzbudivý pohled do budoucnosti s další generací byl zcela v souladu s mottem návštěvy Prahy: Vzpomínat, ale zároveň se dívat dopředu.

Během společného oběda se závazek pracovat pro demokracii a lidskou důstojnost stal opět vědomým a přítomným. V budově, kde sídlila SOPADE – dnes se zde nachází restaurace – se sešli Michal Šmarda, Daniela Ostrá (místopředsedkyně ČSSD), Ulrich Miksch ze Seliger-Gemeinde (nástupnická organizace sudetoněmecké sociální demokracie) a Lubomír Zaorálek (předseda MDA) k přátelské výměně názorů. Vzpomínka na SOPADE a diskuze mezi spojenci v Praze jasně ukázala: poučit se z minulosti pro současnost – to se nejlépe dělá společně mezi demokraty!

Friedrich-Ebert-Stiftung
Zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5

+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091

prag(at)fes.de

Přihlásit newsletter

Přihlásit newsletter

Náš e-mailový newsletter Vás pravidelně informuje o aktuálních tématech a akcích, které pořádáme.

Zpět na začátek