06.12.2019

A Century of Minority Rights - Lessons from the Post-Versailles System

Seminář

Seminář “A Century of Minority Rights – Lessons from the Post-Versailles System” se konal dne 6. prosince 2019 v Praze v Domě národnostních menšin.

Jeho závěry jsou:

  • Ukázalo se, že diskuze ohledně práv menšin je nejefektivnější, pokud se koná v rámci interdisciplinárního dialogu. A tak experti s různými profesními zkušenostmi a specializacemi (také z různých zemí) významným způsobem přispěli do širší debaty o tomto tématu, zapojili do ní i širokou veřejnost a poskytli hlubší vysvětlení procesů, které postupně vedly ke tvorbě systémů na ochranu práv menšin.
  • Historická perspektiva (která byla vybrána jako předmět diskuze daného semináře) se ukázala být velmi užitečná v rámci analýzy toho, jak se vyvíjely systémy na ochranu menšin. Díky tomuto náhledu bylo také možné identifikovat hlavní výzvy, kterým jsme museli v minulosti čelit a jak tyto výzvy byly také nakonec překonány. Tento přístup je velice platný pro dnešní situaci, ve které se mohou objevit podobnosti z minulosti a jistá cykličnost událostí.
  • Rozpory v režimech ochrany menšin představuje živé téma, kterému se dostává značného zájmu ze strany mnoha odborných disciplín. Téma z tohoto důvodu tak vyžaduje další výzkum a odbornou analýzu.
  • Během diskuze vyšlo najevo, že na zahraniční zapojení do ochrany menšin ze strany tzv. kin-state, tedy státu, který má diasporu v jiném státě, je nahlíženo jako na velice problematické. Zpravidla totiž tato ochrana bývá státům vnucována. Top-down dohody, tedy sjednané „zhora dolů“, zajišťující ochranu menšin vytváří nerovný přístup, když etnikum kin-státu obdrží jistá privilegia nad minoritami pobývajícími v daném státě. Tento přístup vede de facto ke dvojímu standardu. Taková nerovnost může následně vést nejen ke vnitřním konfliktům a k napětím, ale i k mezinárodní nestabilitě právě kvůli aktivitám kin-státu. Tato výzva je stále tak aktuální, jako tomu bylo před 100 lety.
  • Práva na ochranu menšin zůstávají tématem, které může vést k napětí a konfliktům. Nicméně v dnešní době má toto téma dlouhou historii a v posledním století je k němu přistupováno z různých perspektiv.
  • Status národní menšiny zůstává zranitelný, přičemž je často zneužíván státy, zvláště když se jedná o zemi autoritářskou a neo-demokratickou (tak tomu bylo i před 100 lety). Tento problém vyžaduje hlubší analýzu za použití historické retrospektivy a komparativního přístupu.

Friedrich-Ebert-Stiftung
Zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5

+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091

fes(at)fesprag.cz

Přihlásit newsletter

Přihlásit newsletter

Náš e-mailový newsletter Vás pravidelně informuje o aktuálních tématech a akcích, které pořádáme.

Zpět na začátek