20.03.2019

Demokratizace evropské ekonomiky

S blížícími se evropskými volbami přinášíme v naší rubrice v odborářských Sondách témata dotýkající se zájmů zaměstnanců na evropské úrovni, tentokrát text o demokratizaci evropských pracovišť jako důležité součásti demokracie v Evropě: „Není překvapivé, že Evropská komise nebyla schopna plně propojit ekono­mické, sociální a demokratické otázky. K tomu by musela zpochybnit dogma, že ekonomický růst je základní odpovědí na všechny sociální problé­my, musela by si uvědomit vlastní roli, kterou sehrává při podkopávání sociální soudržnosti a demokracie v těch mno­ha částech Evropy vystavených úspor­ným programům, a musela by uznat, že technokratický přístup jen posiluje antidemokratické tendence a nálady. Unie také potřebuje do mnohem větší hloubky porozumět měnící se dynamice globální ekonomiky a důsledkům, které z těchto změn vyplývají pro politické preference. Evropská unie by si měla vytyčit nové poslání směřující k demokratizaci pracoviště.“

Vyjádřené názory jsou názory autora/ů a nemusí nezbytně vyjadřovat stanovisko Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. - zastoupení v České republice.

Friedrich-Ebert-Stiftung
Zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5

+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091

prag(at)fes.de

Přihlásit newsletter

Přihlásit newsletter

Náš e-mailový newsletter Vás pravidelně informuje o aktuálních tématech a akcích, které pořádáme.