14.12.2020

Hledání ztraceného dialogu v Německu

Nechali jsme přeložit výstup ze zajímavého výzkumu naší centrály "Hledání ztraceného dialogu".

Polarizace společnosti představuje pro Německo rostoucí zátěž. Cílem této studie je proto zjistit, zdali existují stmelující témata, která by mohla překonat propasti panující v německé společnosti.

Kvalitativní studie vychází z rozhovorů ve fokusních skupinách a workshopu, jehož se účastnili členové světu otevřené a nacionálně orientované postojové skupiny, stejně jako členové tzv. pohyblivého středu. Všichni si přejí více společenské soudržnosti a méně polarizace, nicméně chybí pochopení pro názory druhé strany. Jako hlavní problém vnímají (extrémní) postoje těch druhých.

I u hodnot a cílů lze nalézt průsečíky – rodina, přátelé, respekt, jistota, tolerance a svoboda jsou pro všechny tři skupiny klíčové. Nicméně pouze v rovině názvosloví. Samotný výklad těchto slov se u jednotlivých skupin liší.

Stejně tak tomu je u identifikovaných témat se stmelujícím potenciálem, jako integrace migrantů, sociální spravedlnost a vzdělání, na která všichni kladou velký důraz. Zásadní rozdíly mezi těmito skupinami nelze ale ani pomocí těchto témat překonat.

V první řadě je třeba zajistit znovuobnovení společenského dialogu, který by měl vytvořit společná východiska nebo přinejmenším podpořit otevřenost společnosti vůči názorům ostatních. Autoři proto doporučují začít právě znovuobnovením schopnosti společenského dialogu. Navrhují vytvořit "Den demokracie", během něhož by se za doprovodu profesionálních moderátorů setkávaly smíšené skupiny lidí s cílem debatovat o životě v Německu.

Friedrich-Ebert-Stiftung
Zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5

+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091

prag(at)fes.de

Přihlásit newsletter

Přihlásit newsletter

Náš e-mailový newsletter Vás pravidelně informuje o aktuálních tématech a akcích, které pořádáme.