18.04.2017

Lidová škola migrace: A co Ukrajina? Pracovní migrace do Česka

Dne 18. dubna uspořádalo pražské zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v rámci Lidové školy migrace přednášku a následnou diskuzi na téma „A co Ukrajina? Pracovní migrace do Česka“. V Klubovně Městské knihovny v Praze diskutovali Yana Leontiyeva (socioložka, Sociologický ústav AV ČR) a Dušan Drbohlav (sociální geograf, Univerzita Karlova v Praze). Debatu vedl Tomáš Samek z Multikulturního centra v Praze, které celou akci spoluorganizuje.

Předmětem zájmu byla mimo jiné základní všeobecná teze spočívající v tom, že ukrajinská menšina v České republice je rozvrstvena do širokého společenského spektra. Dále byla pozornost zaměřena i na druhou generaci ukrajinských imigrantů, která v Čechách mezitím vyrůstá a která se díky mentální a jazykové blízkosti mezi Čechy a Ukrajinci do zdejší společnosti rychle integruje. Kontroverzní debata se vedla ohledně fenoménu „klientelismu“. Tímto pojmem bylo míněno to, že mnoho Ukrajinců musí platit firmám, které jejich pobyt v Čechách zorganizují (povolení k pobytu, pracovní místo atp.). Diskutovalo se o výhodách a nevýhodách tohoto jevu a především o otázce, jak k němu vůbec může docházet (mimo firem z tohoto postupu neprofituje ani stát ani pracovníci - nanejvýš v minimální míře). Pro celou akci bylo velkým přínosem to, že se v publiku nacházeli i samotní Ukrajinci, kteří přispívali do diskuze svými vlastními zkušenostmi.

slider

Friedrich-Ebert-Stiftung
Zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5

+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091

fes(at)fesprag.cz

Přihlásit newsletter

Přihlásit newsletter

Náš e-mailový newsletter Vás pravidelně informuje o aktuálních tématech a akcích, které pořádáme.

Zpět na začátek