Ludwig Czech - publikace

Na tento rok připadá osmdesáté výročí úmrtí Ludwiga Czecha. Chápeme se ho jako příležitosti vydat v češtině oslavný sborník tohoto nezištného člověka a sociálního demokrata, publikovaný k jeho šedesátinám.

Coby zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) v České republice se cítíme být svázáni s dějinami země a sociálnědemokratického hnutí. August Bebel — jeden ze zakladatelů německé sociální demokracie — jednou řekl: „Jen ten, kdo zná minulost, může rozumět současnosti a utvářet budoucnost.“ V tomto smyslu je potřeba připomínat nejen historické události, ale také významné osobnosti veřejného života. Dr. Ludwig Czech se k nim bezesporu řadí.

Ludwig Czech

Ludwig Czech

ze života demokrata ; aus dem Leben eines Demokraten
Prag, 2022

Stáhnout publikaci (5,4 MB, PDF-File)

Friedrich-Ebert-Stiftung
Zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5

+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091

prag(at)fes.de

Přihlásit newsletter

Přihlásit newsletter

Náš e-mailový newsletter Vás pravidelně informuje o aktuálních tématech a akcích, které pořádáme.