23.09.2021

Nový růstový model pro země střední Evropy

Přinášíme Vám překlad studie renomovaného vídeňského think-tanku Vienna Institute for International Economic Studies, kterou jsme představili během debaty dne 23.9.

Je tomu již více než tři desetiletí, co jedenáct členských států EU ve střední, východní a jihovýchodní Evropě (EU-CEE) zahájilo přechod k tržnímu hospodářství. Všechny tyto země zažily na počátku 90. let hlubokou recesi, ale od té doby  dosahovaly prakticky nepřerušované konvergence se západní Evropou. Mnohé země EU-CEE navíc z hlediska hospodářského rozvoje předstihly jižní členské státy EU. Od krize v roce 2008 se však tempo růstu zpomalilo a úroveň hospodářského a sociálního rozvoje se v jednotlivých zemích regionu značně liší. Tato studie se skládá ze tří klíčových částí. Zaprvé se v ní konstatuje, že stávající model růstu EU-CEE se patrně dostal na hranici svých možností, zejména v případě nejrozvinutějších zemí regionu. Za druhé podrobně popisuje megatrendy, které budou mít další dopad na model růstu regionu v současnosti i v budoucnosti, včetně demografických, environmentálních a digitálních faktorů. Nakonec nastiňuje paletu politických možností, jak rozvíjet model růstu regionu způsobem, který v nadcházejících desetiletích povede k trvalejší a udržitelnější míře konvergence se západní Evropou.
 

Friedrich-Ebert-Stiftung
Zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5

+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091

prag(at)fes.de

Přihlásit newsletter

Přihlásit newsletter

Náš e-mailový newsletter Vás pravidelně informuje o aktuálních tématech a akcích, které pořádáme.