11.06.2019

Odklon od uhlí – Výsledky německé „uhelné komise“ a jejich význam pro Českou republiku

Dne 11.06. poslanec Německého spolkového sněmu za SPD, Thomas Jurk, Frederik Moch z DGB a Fabian Hübner z Climate Alliance Germany prezentovali v Ústí nad Labem proces a výsledky Komise pro růst, strukturální změny a zaměstnanost. Důvodem pro zorganizování diskuse je plán Ministerstva životního prostředí ČR do konce června 2019 zřídit také komisi pro strukturální změny a odklon od uhlí. Po uvítání ředitele muzea a primátora Petra Nedvědického představili experti z Německa svou perspektivu z oblasti politiky, občanské společnosti a odborů na práci komise. Tito odborníci zdůraznili, že se jedná o historický kompromis, který byl vyjednán pod velkým časovým tlakem a napětím různých zájmů. Vedle složení komise byly diskutovány klíčové body vyjednaných doporučení, jako například sociální zabezpečení zaměstnanců a kroky nezbytné pro realizaci spolkovou vládou. Frederik Moch zdůraznil, že je důležité zajistit při změnách bezpečnost a úlohu sociálních partnerů při provádění rozhodnutí. Thomas Jurk, poslanec za Görlitz, hovořil blíže o zájmech dotčených oblastí těžby uhlí v Sasku a o strukturální pomoci - 40 miliard eur v příštích 20 letech - kterými mají být podpořeny projekty v oblasti infrastruktury, jako rozvoj železnic nebo činnosti v oblasti výzkumu a vývoje. Ačkoli vstup do odklonu byl zvládnut s dosaženým kompromisem, zdůraznil Fabian Hübner, že z klimaticko-politického hlediska je stále ještě hodně práce, a to zejména na konkrétní cestě k redukci do roku 2030.

Po prvním panelu následovala diskuse s českými zástupci, mj. s Gabrielou Nekolovou, Re: start, Jitkou Žambochovou, Re-vize Ústí, Jiřím Koželouhem, Hnutí Duha, a Martou Ctiborovou, Český odborový svaz energetiků. Ustanovení české komise všichni diskutující uvítali, neboť je nutné nadcházející strukturální změny stanovit a politicky řídit. Pro takový proces je velmi důležitá především komunikace s občany a důvěra ve státní instituce. Oba aspekty by v České republice mohly být zlepšeny z pohledu mnoha přítomných účastníků. Další překážkou v odklonu od uhlí je podle Marty Ctiborové převažující skepse mezi zaměstnanci vůči obnovitelné energii. Gabriela Nekolová hovořila o plánech Re:Startu: formulovala očekávání v komisi, identifikovat další finanční prostředky na řešení strukturálních změn. V rozhovoru s německými odborníky v závěru pak proběhla diskuse o ztrátě zaměstnání v uhelném sektoru, dopadech odklonu od uhlí, například na cenu elektřiny. Dále byla diskutována otázka, zda a jak by zisky z certifikátů Evropského systému pro obchodování s emisemi měly plynout zpět do uhelných regionů dotčených strukturálními změnami.

slider

Friedrich-Ebert-Stiftung
Zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5

+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091

prag(at)fes.de

Přihlásit newsletter

Přihlásit newsletter

Náš e-mailový newsletter Vás pravidelně informuje o aktuálních tématech a akcích, které pořádáme.