03.04.2019

Strukturální přeměna uhelných regionů – zkušenosti z České republiky, Slovenska, Německa a z Evropské unie

Zástupci z Čech, Slovenska, Německa a Evropské komise diskutovali o výzvách strukturálních změn v úhelných regionech.

3. dubna 2019 zorganizovalo zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice ve spolupráci s Institutem pro evropskou politiku Europeum a Centrem pro dopravu a energii v Evropském domě uzavřenou debatu na téma strukturální přeměn uhelných regionů. Čtyři panelisté Gabriela Nekolová, Re:Start, Andreas von Busch, Generální ředitelství pro regionální rozvoj, Ladislav Simko, Úřad místopředsedy vlády SR pro investice a informatizaci, a Katja Müller, Zukunftswerkstatt Lausitz, prezentovali přístupy a výzvy ze svých zemí. Cílem diskusní platformy byla mezinárodní výměna znalostí a zkušeností o tom, jak mohou být sociálně a ekologicky spravedlivé strukturální změny úspěšné. Mnohé uhelné oblasti se potýkají s podobnými problémy, jako je např. špatná infrastruktura, nedostatek diverzifikace hospodářství a vysoké zatížení životního prostředí. Zatímco na Slovensku se jedná o centrální problém v jednom regionu (Horná Nitra), české uhelné oblasti jsou rozmístěny po celé zemi a z hlediska rozlohy, tak i počtu obyvatel jsou mnohem větší. Počet pracovních míst, která jsou přímo či nepřímo závislá na těžbě uhlí, se v jednotlivých regionech liší. V Německu byl v roce 2015 založen hospodářský region Lužice, jehož projekt Zukunftswerkstatt Lausitz má za úkol do roku 2020 vytvořit model pro tento region. Cílem je zvýšit lokální akceptaci strukturálních změn a aktivně zapojit obyvatelstvo do procesu, jak si představují svůj život v Lužici v budoucnu.

V následné diskusi se zástupci krajů, odborů, občanské společnosti a ekologických organizací bylo zřejmé, že téma spolurozhodování má zásadní význam a že je zde zájem o aktivní účast obyvatelstva. Současně musí média a školy i nadále informovat o potřebě takové strukturální změny vzhledem k razantně pokračujícímu globálnímu oteplování s cílem zvýšit povědomí o tomto problému. Diskutovány byly také zdroje financování této strukturální změny a otázka absorpční schopnost investic a financí z fondů EU dotčených regionů.

Friedrich-Ebert-Stiftung
Zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5

+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091

prag(at)fes.de

Přihlásit newsletter

Přihlásit newsletter

Náš e-mailový newsletter Vás pravidelně informuje o aktuálních tématech a akcích, které pořádáme.