24.04.2019

Výsledky průzkumu FES týkajícího se EU

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) v Berlíně provedla reprezentativní šetření ve vybraných zemích EU. Podobný průzkum se uskutečnil již v roce 2015 a 2017. FES v Praze nechala vyhodnotit aktuální výsledky průzkumu pro Českou republiku.

Zvlášť zajímavé jsou následující výsledky:

• Pouze občané Francie a Česka se domnívají, že členství jejich země v EU je převážně spojeno s nevýhodami. V Česku je to více než třetina respondentů (34 %); což odpovídá průzkumu z roku 2017. Tehdy 25 % uvedlo, že výhody členství převažují; v aktuálním průzkumu 29 %. Příznivci ČSSD to vidí mnohem pozitivněji: 48 % uvedlo, že výhody převažují (příznivci ANO: 27 %).

• V odpovědích na otázku, s jakými asociacemi je EU spojována, stojí vytváření pracovních míst na prvním místě
(65 %) a demokracie na posledním místě (53 %). Pouze 54 % spojuje EU se získáním prosperity (2017: 35 %), což je výrazně méně než v Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Přitom příznivci ČSSD spojují celkově zřetelně pozitivnější asociace ve vztahu k EU, než je průměr respondentů a příznivců ANO. Zisk prosperity asociuje ve vztahu k EU 74 % příznivců ČSSD, ale jen 54 % z ANO. Podobný je výsledek ve vztahu příležitostí a demokracie. Ve srovnání všech zemí vidí Česká republika EU spíše jako nedemokratickou.

• Příznivci KSČM a SPD mají nejnižší zastoupení všech pozitivních asociací.

• Jen 48 % respondentů spojuje pojem „budování míru“ s EU a jen 35 % pojem „svoboda“. Mezi příznivci ČSSD je to 36 % (budování míru) a 49 % (svoboda).

• V žádné jiné porovnávané zemi není přání silnější politické spolupráce na evropské úrovni nižší než v České republice: jen necelá polovina (48 %) by si to přála. To platí zejména pro společnou regulaci a přerozdělování uprchlíků, což je podporováno pouze 22 %. Příznivci ČSSD naproti tomu v zásadě více podporují intervenci EU.

• Boj proti terorismu je spatřován jako nejdůležitější úloha EU (58 %), následuje ho omezení nelegálního přistěhovalectví a zajištění míru.

• Příští evropské volby mají pro příznivce ČSSD zjevně menší význam, než pro příznivce TOP 09, ODS, KDU-ČSL a Piráty.

• V odpovědích na otázku kompetence stran týkající se zastupování zájmů Česka na úrovni EU je ANO se 32 % daleko před všemi ostatními stranami (ČSSD se 3 % na pátém místě a stejně jako KSČM a TOP 09). To platí i pro otázku, která strana je nejvíce důvěryhodná ve specifických tématech (mj. hospodářský rozvoj, uprchlická politika, politika trhu práce atd.).

Friedrich-Ebert-Stiftung
Zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5

+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091

prag(at)fes.de

Přihlásit newsletter

Přihlásit newsletter

Náš e-mailový newsletter Vás pravidelně informuje o aktuálních tématech a akcích, které pořádáme.