Vysokoškolské poradenství v ČR - mezi strategií a realitou

Představujeme Vám studii, která shrnuje závěry ze dvou mezinárodních workshopů k poradenství a jeho roli ve vysokoškolském prostředí, pořádaných Centrem pro studium vysokého školství v letech 2020 a 2021.

Studie si klade za cíl poskytnout kritický pohled na postavení vysokoškolského poradenství v České republice. V centru jejího zájmu stojí Strategický záměr ministerstva školství pro oblast vysokých škol na období od roku 2021, jehož cíle a priority jsou bez dobře nastaveného vysokoškolského poradenství jen stěží dosažitelné. Na dvou konkrétních případech – přechodu a psychologickém poradenství – studie přibližuje aktuální výzvy směrem k poradenské komunitě a také to, jak se na nich podepsala epidemie koronaviru. Poslední část je věnována otázce efektivního financování poradenských aktivit.

Vysokoškolské poradenství v ČR

Bláha, Filip

Vysokoškolské poradenství v ČR

Mezi strategií a realitou
Prag, 2022

Stáhnout publikaci (330 KB, PDF-File)

Friedrich-Ebert-Stiftung
Zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5

+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091

prag(at)fes.de

Přihlásit newsletter

Přihlásit newsletter

Náš e-mailový newsletter Vás pravidelně informuje o aktuálních tématech a akcích, které pořádáme.