Friedrich-Ebert-Stiftung

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) – Nadace pro sociální demokracii!

O nás

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) je nejstarší politickou nadací Německa. Název nese po Friedrichu Ebertovi, prvním demokraticky zvoleném říšském prezidentovi. Jako nadace blízká politické straně soustředíme svoji činnost na hodnoty sociální demokracie, svobodu, spravedlnost a solidaritu. Jako obecně prospěšná instituce působíme nezávisle a chtěli bychom podporovat pluralistický společenský dialog k politickým výzvám současnosti.

Naše cíle

FES podporuje sociální demokracii především prostřednictvím:

  • politického vzdělávání k posílení občanské společnosti
  • think tanků
  • mezinárodní spolupráce v rámci sítě více než 100 kanceláří po celém světě
  • podpory nadaných mladých lidí
  • zachování historie sociální demokracie v archivech, knihovnách atd.

Více o FES se dozvíte, když navštívíte německé stránky.

Friedrich Ebert (1871-1925)

Friedrich Ebert byl od roku 1919 do roku 1925 prvním prezidentem Výmarské republiky. Zasazoval se o rozvoj parlamentní demokracie, vystupoval jako prezident všech Němců a byl zavázán politice sociální rovnosti a kompromisu. Ve své závěti ustanovil, že dary obdržené při jeho pohřbu mají být použity na založení nadace. Od té doby je boj proti diskriminaci dělníků v oblasti vzdělávání hlavním těžištěm činnosti Friedrich-Ebert-Stiftung. Více se o Friedrichu Ebertovi dočtete na portálu k historii sociální demokracii.

Friedrich-Ebert-Stifung Berlin

Hiroshimastraße 17 and 28
D-10785 Berlin 

+49 030 269356
+49 030 26935-9244

www.fes.de

Friedrich-Ebert-Stifung Bonn

Godesberger Allee 149
D-53175 Bonn

+49 0228 883-0
+49 0228 883-9207

Friedrich-Ebert-Stiftung
Zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5

+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091

prag(at)fes.de

Přihlásit newsletter