22.04.2022

Konference – Práce 4.0: Kompetence pro budoucnost - 18. května 2022, 8:30 hodin

Pandemie koronaviru urychlila procesy digitalizace a zároveň zvětšila propast mezi dobrými pracovními podmínkami a pracovníky s nízkou kvalifikací, což představuje 75% všech nabídek práce v České republice.

Nové formy výroby, jako je Průmysl 4.0 a nárůst digitálních služeb, vyžadují v budoucnosti nové a odlišné kompetence. Celoživotní učení, neustálé přizpůsobování se změnám a kvalifikace zaměstnanců se staly zásadní výzvou pro zaměstnavatele i zaměstnance. Digitální schopnosti se budou muset stát běžnou součástí profesionálních osnov.

Zamýšlená konference má pomoci identifikovat nové kompetence, zdůraznit výzvy při poskytování školení a ukázat způsoby, jak tyto digitální schopnosti ve firmách prosadit. Jejím cílem je spojit zúčastněné strany z oblasti obchodu, odborů a politiky.

Friedrich-Ebert-Stiftung
Zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5

+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091

prag(at)fes.de

Přihlásit newsletter

Přihlásit newsletter

Náš e-mailový newsletter Vás pravidelně informuje o aktuálních tématech a akcích, které pořádáme.