23.10.2020

Restart a cesty k němu. Nový směr vstříc budoucnosti

Pandemie koronaviru změnila životy nás všech. Zdá, se že v Evropě je virus nyní do jisté míry pod kontrolou, v jiných částech světa ovšem počty stále prudce rostou. Ještě před nedávnem by si nikdo neuměl představit, že se společnost a politika zcela zastaví. Hospodářské a sociální dopady pandemie přitom stále ještě nedokážeme předvídat. Řada zemí přijala opatření, aby zajistila lidem existenci, příkladem budiž třeba kurzarbeit nebo další druhy okamžité pomoci pro různé cílové skupiny. Německo kromě toho schválilo konjunkturní balíček, který je v tomto rozsahu dosud nevídaný. Nabízí se ale klíčová otázka: Bude to všechno stačit? Přispějí všechna tato opatření k tomu, aby lidem zůstala jejich pracovní místa a ekonomika se vrátila na cestu růstu? Krize často vede k tomu, že se pro mnoho lidí zhorší pracovní a životní podmínky. Tomu musíme ze všech sil zabránit! Současně je nyní zapotřebí nastavit nový směr, aby naše společnost obstála i v budoucnosti.

Diskuzní materiály Hospodářského fóra německé sociální demokracie (SPD) Nový start a cesty k němu poskytují důležité podněty, jež mohou přispět i do probíhající debaty v České republice. Proto jsme se ve Friedrich-Ebert-Stiftung rozhodli, že necháme tento text přeložit a vydat. Nyní Vám, milé čtenářky a milí čtenáři, už přeji příjemné čtení a snad i získání nových poznatků.

Urban Urban Überschär ředitel zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v České a Slovenské republice

Friedrich-Ebert-Stiftung
Zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5

+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091

prag(at)fes.de

Přihlásit newsletter

Přihlásit newsletter

Náš e-mailový newsletter Vás pravidelně informuje o aktuálních tématech a akcích, které pořádáme.