Publikace

| Publikace, Posílení občanské společnosti

Přinášíme Vám překlad publikace, kterou vydala naše německá centrála a která je analýzou chování velkých firem na internetu.

 


více

22.11.2021 | Komentáře, Evropa, Sociální demokracie

Předkládáme Vám překlad článku, který publikovala naše německá centrála a který pojednává o tom, jakou roli sehrála sociální média v předvolební…


více

27.10.2021 | Komentáře, Evropa

V Německu se v neděli 23. září uskutečnily volby do dolní komory tamního parlamentu zvané Bundestag. V tomto díle bychom se chtěli blíže podívat na…


více

21.10.2021 | Publikace, Sociální demokracie

Friedrich-Ebert-Stiftung spolu s Masarykovou demokratickou akademií pověřily STEM provedením kvalitativního průzkumu o fragmentaci české společnosti.


více

12.10.2021 | Kommentare, Komentáře, Práce & Odbory, Arbeit & Gewerkschaften

Late modern societies face a chronic care shortage. Their populations are ageing, and the traditional assumption that families (and predominantly…


více

23.09.2021 | Publikace, News

Přinášíme Vám překlad studie renomovaného vídeňského think-tanku Vienna Institute for International Economic Studies, kterou jsme představili během…


více

29.06.2021 | Publikace, Práce & Odbory

Přehledová studie má za cíl ukázat na specifika a společenský kontext migrace péče v České republice. Zaměřuje zejména na pracovní podmínky…


více

10.06.2021 | Publikace, Sociální demokracie

V prvním českém překladu On Education & Democracy - 25 Lessons from the Teaching Profession jsou v rámci 25 kapitol vyloženy souvislosti mezi…


více

06.04.2021 | Komentáře, Posílení občanské společnosti

Autor knihy Kapitál v 21. století a profesor École d'économie de Paris v rozhovoru vysvětluje, jak majetek a moc ve společnosti rozdělit rovnoměrněji…


více

25.03.2021 | Komentáře, Práce & Odbory

Článek v naší rubrice březnových odborářských Sond se kriticky zabývá pracovními podmínkami v segmentu platformové práce.


více

25.03.2021 | Komentáře, Posílení občanské společnosti

Podle ekonoma Branka Milanoviće neměla žádná jiná událost v dějinách tak veliký a bezprostřední dopad na všechny vrstvy světové populace. Po…


více

25.03.2021 | Komentáře, Práce & Odbory

Evropská komise na podzim předložila návrh vyzývající unijní státy k zavedení adekvátní hranice minimální mzdy. Cílem je snížit rozdíl mezi průměrnými…


více

| Publikace, Evropa, Posílení občanské společnosti

Minulý rok na podzim, u příležitosti 30 let od sjednocení Německa a 31 let od naší Sametové revoluce, jsme ve spolupráci s Deníkem Referendum vydali…


více

24.03.2021 | Komentáře, Práce & Odbory

Lidé v České republice pracují za nedůstojné mzdy a platy. Výše jejich výdělků hluboce zaostává za evropským průměrem. Jaké má stát nástroje k tomu,…


více

24.03.2021 | Komentáře, Práce & Odbory

Spolkový pracovní soud loni rozhodl, že crowdworker je skutečně zaměstnanec, byť to jeho platforma popírá.


více

17.03.2021 | Kommentare, Komentáře, Práce & Odbory, Arbeit & Gewerkschaften

In Czechia, half of the population doesn’t earn enough to live a decent life. The EU’s current proposals for a European minimum wage won’t change that


více

23.02.2021 | Komentáře, Práce & Odbory

Naše rubrika v únorových Sondách se zabývá velkou zprávou Evropského odborového institutu ETUI o stavu pracovních trhů v Evropské unii "Benchmarking…


více

05.02.2021 | Komentáře, Evropa

Jelikož se Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj zjevně nedokáže vypořádat s daňovými ráji, je to úkol pro Evropskou unii. Nelze dále váhat,…


více

05.02.2021 | Komentáře, Evropa

Krize kolem covidu-19 zápas o vyšší a zejména systematické zdanění nadnárodních korporací znesnadňuje, zároveň mu však přidává na významu.


více

05.02.2021 | Komentáře, Práce & Odbory

Platformové korporace právě v Kalifornii vyhrály bitvu ohledně zařazení svých zaměstnanců mezi „dodavatele“. Směrnice Evropské unie se musí vydat…


více

05.02.2021 | Komentáře, Evropa

V Evropě vzniká nová hranice mezi Západem a Východem. Štěpení není vedeno jen popíráním právního státu ze strany autoritářských režimů, ale také…


více

05.02.2021 | Komentáře, Práce & Odbory

Aby demokracie skutečně fungovala, musí dostat prostor na pracovištích. Participace zaměstnanců na chodu firem totiž prokazatelně vede nejen k lepšímu…


více

05.02.2021 | Komentáře, Evropa, Práce & Odbory

Návrh směrnice o minimální mzdě, který na podzim loňského roku vydala Evropská komise, je klíčovým prvním krokem. Na cestě k sociální Evropě jich však…


více

05.02.2021 | Komentáře, Evropa

V institucích Evropské unie probíhá spor o podobu Společné zemědělské politiky, který spustilo říjnové oslabení politik na ochranu klimatu ze strany…


více

05.02.2021 | Komentáře, Evropa

Evropská unie často mluví o nutnosti provést spravedlivou transformaci společnosti. Potenciál pro rozvoj zelených pracovních míst, energetických…


více

05.02.2021 | Komentáře, Evropa

Evropská unie v současnosti rozhoduje, kam půjdou miliardové investice do ozelenění energetiky. Hlavním tématem politického sporu je otázka, jak…


více

04.02.2021 | Komentáře, Evropa

Daňové války zatím brání Evropské unii dosáhnout shody a zastavit „závod ke dnu“ v oblasti korporátního zdanění.


více

29.01.2021 | Komentáře, Práce & Odbory

Naše rubrika v odborářských Sondách se v lednu zabývá socioekonomickými příčinami příklonu ke spikleneckým teoriím a pravicovému populismu a tím, co v…


více

Friedrich-Ebert-Stiftung
Zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5

+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091

prag(at)fes.de

Přihlásit newsletter

Akce